Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

EMINENT CÔNG BỐ ĐÓNG TRANCHE CUỐI CÙNG CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH RIÊNG TƯ VÀ THANH TOÁN NỢ

4 9 EMINENT ANNOUNCES CLOSING OF FINAL TRANCHE OF PRIVATE PLACEMENT AND DEBT SETTLEMENT

VANCOUVER, BC, 29 tháng 9, 2023 /CNW/ – Eminent Gold Corp. (“Eminent” hoặc “Công ty”) (TSXV: EMNT) (OTCQB: EMGDF) công bố, tiếp theo các thông cáo báo chí của mình vào ngày 28 tháng 6 năm 2023, ngày 26 tháng 7 năm 2023ngày 15 tháng 9 năm 2023, rằng Công ty đã hoàn tất đợt chào bán riêng lẻ không có môi giới cuối cùng ( “Đợt chào bán”). Đợt này bao gồm 1.112.500 đơn vị của Công ty (“Đơn vị”), nâng tổng số Đơn vị được phát hành lên 3.017.500, với giá 0,32 USD cho mỗi Đơn vị, thu về tổng doanh thu 965.600 USD.

Ngoài Đợt chào bán, Công ty đã hoàn tất thỏa thuận thanh toán nợ được công bố trong thông cáo báo chí của mình vào ngày 26 tháng 7 năm 2023 (“Thanh toán nợ”). Thanh toán nợ được thực hiện với một số chủ nợ để thanh toán tổng cộng 250.000 USD nợ (“Khoản nợ”). Để thanh toán Khoản nợ, Công ty đã phát hành 781.250 đơn vị của Công ty (“Đơn vị Thanh toán”) với giá ước tính 0,32 USD cho mỗi Đơn vị Thanh toán.

Mỗi Đơn vị và Đơn vị Thanh toán bao gồm một cổ phiếu phổ thông trong vốn của Công ty (mỗi cổ phiếu được gọi là “Cổ phiếu”) và một chứng quyền mua Cổ phiếu không thể chuyển nhượng (mỗi chứng quyền được gọi là “Chứng quyền”). Mỗi Chứng quyền nguyên vẹn sẽ cho phép người nắm giữ mua thêm một Cổ phiếu bổ sung trong vốn của Công ty (mỗi cổ phiếu được gọi là “Cổ phiếu Chứng quyền”) trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày đóng cửa với giá thực hiện 0,50 USD cho mỗi Cổ phiếu Chứng quyền. Nếu vào bất kỳ thời điểm nào sau bốn tháng kể từ khi đóng cửa, nếu giá đóng cửa của Cổ phiếu ở mức bằng hoặc lớn hơn 1,00 USD trong mười phiên giao dịch liên tiếp, Công ty sẽ có quyền đẩy nhanh thời hạn đáo hạn của Chứng quyền bằng cách thông báo, thông qua thông cáo báo chí, cho người nắm giữ Chứng quyền rằng Chứng quyền sẽ hết hạn vào ngày 30 ngày sau khi ban hành thông cáo báo chí đó.

Công ty đã trả 12.000 USD phí tìm kiếm cho các bên tìm kiếm độc lập ở đợt chào bán cuối cùng của Đợt chào bán và phát hành 37.500 chứng quyền tìm kiếm.

Một số cổ đông nội bộ của Công ty đã tham gia Đợt chào bán và Thanh toán nợ. Daniel McCoy, một giám đốc của công ty, đã được cấp 100.000 Đơn vị và Michael Kosowan, một giám đốc của Công ty, đã được cấp 468.750 Đơn vị Thanh toán với tổng doanh thu 182.000 USD (“Tham gia của Cổ đông Nội bộ”). Sự Tham gia của Cổ đông Nội bộ cấu thành “các giao dịch với bên liên quan” theo ý nghĩa của Chỉ thị Đa phương 61-101 – Bảo vệ Cổ đông Thiểu số trong các Giao dịch Đặc biệt (“MI 61-101”). Công ty đã dựa vào các miễn trừ khỏi các yêu cầu định giá chính thức và chấp thuận của cổ đông thiểu số của MI 61-101 được chứa trong Phần 5.5 (a) và 5.7 (a), tương ứng, của MI 61-101 đối với các Đăng ký của Cổ đông Nội bộ.

Tất cả các chứng khoán được phát hành liên quan đến Đợt chào bán và Thanh toán nợ đều phải tuân theo thời gian nắm giữ bắt buộc theo luật định là bốn tháng cộng một ngày kể từ ngày phát hành theo các chính sách của Sở giao dịch và luật chứng khoán áp dụng.

Về Eminent

Eminent Gold là một công ty thăm dò vàng tập trung vào việc tạo ra giá trị cho cổ đông thông qua việc thăm dò và khám phá các mỏ vàng cấp thế giới ở Nevada. Đội ngũ đa ngành của nó đã thành công nhiều lần trong việc khám phá vàng và mang đến chuyên môn và ý tưởng mới cho Great Basin. Các tài sản thăm dò của Công ty ở Great Basin bao gồm Dự án Khu vực phạm vi nóng Hot Springs, Weepah, Gilbert South và Quận Mặt trăng Tây Ban Nha.

THAY MẶT BAN GIÁM ĐỐC

“Paul Sun”

Giám đốc điều hành và Giám đốc

Cả Sở Giao dịch Chứng khoán TSX Venture và Nhà cung cấp Dịch vụ Quy chế của nó (như định nghĩa trong các chính sách của Sở Giao dịch Chứng khoán TSX Venture) đều không chịu trách nhiệm về tính thích hợp hoặc chính xác của bản tin này.

CẢNH BÁO VỀ THÔNG TIN TIẾN BỘ

Một số tuyên bố được đưa vào trong thông cáo báo chí này cấu thành thông tin tiến bộ hoặc tuyên bố (gọi chung là “tuyên bố tiến bộ”), bao gồm cả những tuyên bố được xác định bằng các biểu hiện “dự đoán”, “giả định”, “tin tưởng”, “kế hoạch”, “ước tính”, “mong đợi”, “dự định”, “có thể”, “nên”, “sẽ” và các biểu hiện tương tự trong phạm vi chúng liên quan đến Công ty hoặc Ban quản lý của mình. Các tuyên bố tiến bộ không phải là sự kiện lịch sử nhưng phản ánh các kỳ vọng hiện tại về các kết quả hoặc sự kiện trong tương lai. Thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố tiến bộ. Các tuyên bố tiến bộ này dựa trên các kỳ vọng, ước tính, yếu tố và giả định hiện tại và liên quan đến các rủi ro, bất định và giả định đã biết và chưa biết. Các tuyên bố và thông tin như vậy dựa trên nhiều giả định về các chiến lược hiện tại và tương lai của Công ty và môi trường mà Công ty sẽ hoạt động trong tương lai. Công ty không chịu trách nhiệm cập nhật hoặc sửa đổi thông tin tiến bộ để phản ánh các sự kiện hoặc hoàn cảnh mới trừ khi được luật pháp yêu cầu. Độc giả không nên dựa vào các tuyên bố tiến bộ của Công ty.

NGUỒN Eminent Gold Corp.