Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

High Tide Báo cáo Kết quả Tài chính Quý 3 Năm 2023 với Dòng Tiền Tự do Dương 4,1 Triệu Đô la và Quý Thu nhập và EBITDA Điều chỉnh Kỷ lục Liên tiếp lần thứ 4 Lần lượt là 124,4 Triệu Đô la và 10,2 Triệu Đô la

Đây là một “thông cáo báo chí được chỉ định” cho bản bổ sung chương trình cơ sở ngắn hạn của Công ty vào ngày 31 tháng 8 năm 2023, đến chương trình cơ sở ngắn hạn của mình vào ngày 3 tháng 8 năm 2023.

  • Công ty đã đạt được Dòng tiền tự do dương11 4,1 triệu đô la trong quý này, trước mục tiêu trước đây của mình là đạt được cột mốc này vào tháng 12 năm 2023
  • Doanh thu cửa hàng cùng kỳ tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 8% theo quý. Doanh thu cửa hàng cùng kỳ hàng ngày tăng 5%, đại diện cho quý thứ tám liên tiếp tăng trưởng doanh thu cửa hàng cùng kỳ
  • Công ty vẫn là nhà bán lẻ cần sa phi nhượng quyền lớn nhất ở Canada với 156 địa điểm và vượt quá 1,1 triệu thành viên Câu lạc bộ Cabana, bao gồm 3 triệu khách hàng Mỹ và cơ sở dữ liệu khách hàng toàn cầu vượt quá 4,6 triệu
  • Công ty tiếp tục tăng tốc độ tăng trưởng của chương trình thành viên trả phí Cabana ELITE, đã tăng lên hơn 18.800 thành viên vào ngày hôm nay, tăng 39% so với quý 2, tăng trưởng nhanh hơn hai quý trước đó
  • Quý thứ 14 liên tiếp có Lợi nhuận trước thuế, lãi vay, khấu hao và khấu trừ (EBITDA) điều chỉnh2 dương 10,2 triệu đô la, tăng 140% so với cùng kỳ năm ngoái và 55% theo quý, bao gồm khoản hoàn trả một lần 2,4 triệu đô la từ SRF của Manitoba
  • High Tide duy trì thị phần bán lẻ cần sa ở Canada ngoại trừ Quebec3 ở mức 9,5%, thông qua tăng trưởng hữu cơ liên tục
  • High Tide vẫn là công ty cần sa tạo ra doanh thu cao nhất báo cáo bằng đô la Canada4, và là nhà bán lẻ tăng trưởng nhanh nhất ở châu Mỹ như được Báo cáo bởi Tạp chí Tài chính5

__________________________________________________

1 Dòng tiền tự do là một thước đo không phải IFRS. Thước đo này cũng như các thước đo không phải IFRS khác được báo cáo bởi Công ty, được định nghĩa trong các phần EBITDA và Dòng tiền tự do của thông cáo báo chí này

2EBITDA điều chỉnh là một chỉ số tài chính không phải IFRS

3Dựa trên số liệu của Statistics Canada cho các tháng 5 năm 2023 & tháng 6 năm 2023 và dữ liệu Hifyre cho tháng 7 năm 2023, loại trừ tỉnh Quebec

4Dựa trên báo cáo của New Cannabis Ventures vào ngày 14 tháng 9 năm 2023. Đối với danh sách cấp cao của New Cannabis Ventures, doanh thu chỉ bán cần sa phải tạo ra hơn 25 triệu đô la Mỹ mỗi quý (31 triệu đô la Canada) – để biết chi tiết đầy đủ, xem: https://www.newcannabisventures.com/cannabis-company-revenue-ranking/

5https://www.ft.com/americas-fastest-growing-companies-2023

CALGARY, AB, 14 tháng 9 năm 2023 – High Tide Inc. (“High Tide” hoặc“Công ty”) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FSE: 2LYA), doanh nghiệp bán lẻ hướng tới tác động cao được xây dựng để mang lại giá trị thực tế trên mọi thành phần của cần sa, hôm nay công bố kết quả tài chính quý tài chính thứ ba năm 2023 kết thúc vào ngày 31 tháng 7 năm 2023, những điểm nổi bật được đưa vào thông cáo báo chí này. Toàn bộ bộ báo cáo tài chính hợp nhất cho ba và chín tháng kết thúc vào ngày 31 tháng 7 năm 2023, và bản thảo luận và phân tích của ban quản lý có thể truy cập bằng cách truy cập trang web của Công ty tại www.hightideinc.com, các trang hồ sơ của mình trên SEDAR + tại www.sedarplus.ca, và EDGAR tại www.sec.gov.


High Tide Inc., September 14, 2023 (CNW Group/High Tide Inc.)

Quý tài chính thứ ba năm 2023 – Điểm nổi bật về tài chính:

  • Doanh thu tăng lên 124,4 triệu đô la trong quý tài chính thứ ba năm 2023 so với 95,4 triệu đô la trong cùng kỳ năm 2022, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước và 5% theo quý
  • Dòng tiền tự do là