Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Hit Network đổi tên kênh Bitboy Crypto thành kênh mới thân thiện với người mới bắt đầu: Discover Crypto

ATLANTA, 28 tháng 9 năm 2023 – Danh mục các kênh giải trí và giáo dục tiền điện tử của Hit Network đã mở rộng với việc đổi tên kênh Bitboy Crypto thành Discover Crypto. Discover Crypto có phân tích chuyên môn dễ hiểu về tin tức, ý kiến và giáo dục tiền điện tử để giúp mọi người bình thường vượt qua khoảng cách từ việc bị mắc kẹt trong hệ thống tài chính truyền thống đàn áp và học cách nền kinh tế kỹ thuật số mới có thể thay đổi cuộc sống của họ.

Hit Network đổi tên Bitboy Crypto và ra mắt kênh tiền điện tử thân thiện với người mới bắt đầu: Discover Crypto.

Discover Crypto có hơn hai triệu người đăng ký trên nhiều nền tảng phương tiện truyền thông xã hội và phát trực tuyến khác nhau và có thể tận dụng toàn bộ đội ngũ chuyên gia về blockchain, phân tích kỹ thuật, người xây dựng NFT, đào tiền điện tử và chuyên gia web3 của họ để cung cấp nội dung tốt nhất trên Youtube, X và nhiều nền tảng khác.

Discover Crypto cam kết trung thực và minh bạch về tất cả các dự án chúng tôi đưa tin. Chúng tôi hiểu vai trò lãnh đạo của mình trong không gian này và tự áp đặt cho mình các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất trong khi là tấm gương tích cực cho người khác noi theo. Chúng tôi kêu gọi tất cả các nhà lãnh đạo trong các ngành blockchain và Web3 hãy ủng hộ nỗ lực mới của chúng tôi.

Discover Crypto có thể được tìm thấy trên YouTube tại https://www.youtube.com/channel/UCjemQfjaXAzA-95RKoy9n_g và X: @DiscoverCrypto_

NGUỒN HIT Network