Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

/LẶP LẠI – THÔNG CÁO BÁO CHÍ – NGÂN SÁCH KHÔNG ĐỦ Ở BỘ DI SẢN VĂN HÓA CANADA: HƠN 30 TỔ CHỨC TRÊN KHẮP ĐẤT NƯỚC THỐNG NHẤT LỰC LƯỢNG ĐỂ LÊN TIẾNG CHỐNG LẠI TÌNH HÌNH/

MONTREAL, 25 tháng 9 năm 2023 /CNW/ – Các tổ chức Canada đại diện chủ yếu cho những người trình diễn đang đoàn kết lên tiếng về tình hình đã tồn tại ở Bộ Di sản Canada, theo đó hai chương trình lớn mà các thành viên của họ được hưởng lợi không còn đủ để đáp ứng nhu cầu hiện tại.


(CNW Group/Regroupement des événements majeurs internationaux (RÉMI))

Đại diện của họ sẽ tổ chức một cuộc họp báo chỉ vài ngày trước khi cắt giảm do Chủ tịch Hội đồng Ngân khố đề xuất, và sáu tháng trước khi dự kiến cắt giảm 25% Quỹ Trình diễn Nghệ thuật Canada, điều này gây ra những lo ngại nghiêm trọng cho tương lai của nghệ thuật biểu diễn. Sự kiện sẽ diễn ra:

NGÀY: Thứ Tư, ngày 27 tháng 9 năm 2023

THỜI GIAN: 11:15 sáng

ĐỊA ĐIỂM: Lion d’or, 1676 Đường Ontario phía Đông, Montreal, H2L 1S7

Cuộc họp báo cũng sẽ có sẵn tại các liên kết dưới đây:

Xem trực tiếp trên Facebook, không có phiên dịch, trên trang RIDEAU

Xem trên Zoom, có phiên dịch tiếng Pháp-tiếng Anh (đăng ký bắt buộc)

NGUỒN Regroupement des événements majeurs internationaux (RÉMI)