Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Lundin Mining công bố cập nhật vốn cổ phần và quyền biểu quyết

2 9 Lundin Mining Announces Updated Share Capital and Voting Rights

Lundin Mining Logo (CNW Group/Lundin Mining Corporation)

VANCOUVER, BC, ngày 29 tháng 9 năm 2023 /CNW/ – (TSX: LUN) (Nasdaq Stockholm: LUMI) Lundin Mining Corporation (“Lundin Mining” hoặc “Công ty”) báo cáo cập nhật vốn cổ phần và quyền biểu quyết sau đây, phù hợp với Đạo luật Thương mại Công cụ Tài chính Thụy Điển:

Số lượng cổ phiếu đã phát hành và lưu hành của Công ty đã tăng lên 64.064 lên 773.400.135 cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết vào ngày 29 tháng 9 năm 2023. Sự gia tăng về số lượng cổ phiếu đã phát hành và lưu hành từ ngày 1 tháng 9 năm 2023 đến nay là do việc thực hiện quyền chọn mua cổ phiếu của nhân viên hoặc sự phát hành cổ phiếu cho nhân viên.

Giới thiệu về Lundin Mining

Lundin Mining là một công ty khai thác kim loại cơ bản đa dạng của Canada với các hoạt động và dự án ở Argentina, Brazil, Chile, Bồ Đào Nha, Thụy ĐiểnHoa Kỳ, chủ yếu sản xuất đồng, kẽm, vàng và niken.

Thông tin trong thông cáo này phải tuân thủ các yêu cầu công bố thông tin của Lundin Mining theo Đạo luật Thương mại Công cụ Tài chính Thụy Điển. Thông tin được gửi để công bố, thông qua cơ quan của những người liên hệ được nêu dưới đây vào ngày 29 tháng 9 năm 2023 lúc 14:30 giờ Thái Bình Dương.

NGUỒN Lundin Mining Corporation