Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Silvercorp Báo cáo Kết quả Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2023

1 12 Silvercorp Reports 2023 AGM Results

Logo của Silvercorp Metals Inc. (Nhóm CNW/Silvercorp Metals Inc)

Mã giao dịch

TSX: SVM

NYSE AMERICAN: SVM

VANCOUVER, BC, ngày 29 tháng 9 năm 2023 /CNW/ – Silvercorp Metals Inc. (“Silvercorp” hoặc “Công ty”) (TSX: SVM) (NYSE American: SVM) hôm nay đã báo cáo rằng tất cả các vấn đề được đệ trình lên cổ đông để phê duyệt như được nêu trong Thông báo Họp và Thông tin hội nghị thường niên của Công ty, cả hai đều được đề ngày 11 tháng 8 năm 2023, đã được đa số phiếu bầu cần thiết thông qua tại cuộc họp thường niên (“AGM”) của Silvercorp được tổ chức hôm nay. Tổng cộng 86.866.294 cổ phiếu phổ thông, đại diện cho 49,13% quyền biểu quyết gắn liền với tất cả cổ phiếu đang lưu hành tại ngày ghi sổ cho cuộc họp, đã được đại diện tại Đại hội cổ đông thường niên. Kết quả bỏ phiếu cho việc bầu cử giám đốc được nêu dưới đây:

Phiếu bầu

Bỏ phiếu trắng

Giám đốc

Số lượng

Phần trăm

Số lượng

Phần trăm

Tiến sĩ Rui Feng

60.412.183

94,78%

3.330.405

5,22%

Paul Simpson

35.157.464

55,16%

28.585.124

44,84%

Yikang Liu

62.003.886

97,27%

1.738.702

2,73%

Marina Katusa

61.682.370

96,77%

2.060.218

3,23%

Ken Robertson

61.720.539

96,83%

2.022.049

3,17%

Ông David Kong đã không đứng ra tái tranh cử làm giám đốc. Công ty xin cảm ơn David vì những đóng góp vô giá trong những năm qua.

Kết quả cuối cùng cho tất cả các vấn đề được bỏ phiếu tại Đại hội cổ đông thường niên sẽ được nộp lên SEDAR+ tại www.sedarplus.ca và trên trang web của Công ty.

Về Silvercorp

Silvercorp là một công ty khai thác có lãi của Canada sản xuất bạc, chì và kẽm dạng tập trung từ các mỏ ở Trung Quốc. Mục tiêu của Công ty là liên tục tạo ra lợi nhuận lành mạnh cho cổ đông thông qua quản lý hiệu quả, tăng trưởng hữu cơ và mua lại các dự án có lãi. Silvercorp cân bằng lợi nhuận, mối quan hệ xã hội và môi trường, sự an lành của nhân viên và phát triển bền vững. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi tại www.silvercorp.ca.

Để biết thêm thông tin
Silvercorp Metals Inc.
Lon Shaver
Chủ tịch
Điện thoại: (604) 669-9397
Điện thoại miễn phí 1(888) 224-1881
Email: investor@silvercorp.ca
Website: www.silvercorp.ca

NGUỒN Silvercorp Metals Inc