Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

MongoDB ra mắt Atlas dành cho Sản xuất và Ô tô

8 7 MongoDB Launches Atlas for Manufacturing and Automotive

Sáng kiến MongoDB Atlas mới dành cho Sản xuất và Ô tô giúp các tổ chức triển khai các ứng dụng sử dụng dữ liệu thời gian thực để tối ưu hóa quy trình và tưởng tượng lại trải nghiệm người dùng cuối với các công nghệ kết nối

AWS, HiveMQ, Share Now và Digitread Connect là một số đối tác và khách hàng làm việc với MongoDB trong các ngành công nghiệp ô tô và sản xuất

FRANKFURT, Đức, 21 tháng 9 năm 2023 – MongoDB, (NASDAQ: MDB) hôm nay tại MongoDB.local Frankfurt, đã công bố MongoDB Atlas dành cho Sản xuất và Ô tô, một sáng kiến mới giúp các tổ chức đổi mới với dữ liệu thời gian thực và xây dựng các ứng dụng tận dụng công nghệ thông minh, kết nối. MongoDB Atlas dành cho Sản xuất và Ô tô bao gồm các hội thảo đổi mới dẫn dắt bởi chuyên gia, các quan hệ đối tác công nghệ được điều chỉnh, và các tài nguyên kiến thức chuyên biệt về ngành công nghiệp để cung cấp các lộ trình đào tạo được tùy chỉnh thiết kế cho nhiều trường hợp sử dụng mà các nhà phát triển trong các ngành công nghiệp này làm việc – từ bản sao kỹ thuật số của các cơ sở sản xuất đến bảo trì dự đoán cho thiết bị nhà máy đến các ứng dụng rất hấp dẫn cho ô tô kết nối. Bắt đầu với MongoDB Atlas dành cho Sản xuất và Ô tô ngay bây giờ.


MongoDB

Những tiến bộ công nghệ trong kết nối, tự động hóa và phân tích thời gian thực đang có tác động phá vỡ ngành công nghiệp sản xuất, và càng nhiều hơn nữa đối với ngành ô tô khi ngành công nghiệp chuyển sang các động cơ năng lượng tái tạo. Các tổ chức trong những ngành công nghiệp này cần chuyển đổi hoạt động của họ với dữ liệu thời gian thực và công nghệ kết nối để có thể triển khai các giải pháp như bảo trì dự đoán và phòng ngừa cho các phương tiện và thiết bị sản xuất, lập lịch bảo trì tự động cho người tiêu dùng và kỹ thuật nhà máy, và tối ưu hóa quy trình sản xuất với các giải pháp nhà máy thông minh và tự động hóa chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, các giải pháp hiện đại này sử dụng công nghệ kết nối với số lượng lớn thiết bị IoT và cảm biến tạo ra khối lượng dữ liệu khổng lồ. Để có hiệu quả, các tổ chức cần khả năng thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu có khối lượng lớn từ các nguồn khác nhau theo thời gian thực – một quá trình cực kỳ thách thức. Ví dụ, dữ liệu do các thiết bị IoT và cảm biến tạo ra có nhiều định dạng khác nhau và phải được chuẩn hóa, kết hợp và xử lý trước khi phân tích nâng cao có thể bắt đầu. Ngay cả sau đó, nhiều tổ chức thường thiếu chuyên môn cần thiết để xây dựng các ứng dụng có thể phân tích dữ liệu thời gian thực cho các trường hợp sử dụng như xác định các lỗi tiềm ẩn trong đội xe để cải thiện an toàn hoặc phát hiện các bất thường trong máy móc nhà máy để ngăn chặn hỏng hóc thiết bị. Do nhiều thách thức liên quan đến việc thu thập, xử lý và phân tích khối lượng lớn dữ liệu thời gian thực, nhiều tổ chức trong các ngành công nghiệp ô tô và sản xuất không thể xây dựng và triển khai các ứng dụng hiện đại tận dụng công nghệ kết nối để chuyển đổi doanh nghiệp của họ.

“Các ngành công nghiệp ô tô và sản xuất đang đón nhận sự chuyển đổi cơ bản từ các hoạt động lắp ráp dây chuyền thủ công sang các tổ chức thông minh dựa trên phần mềm và tự động hóa. Các động cơ mới và công nghệ bổ sung cung cấp quyền truy cập vào một lượng dữ liệu khổng lồ không chỉ có sẵn theo thời gian thực mà còn cần được xử lý theo thời gian thực,” ông Boris Bialek, Giám đốc Công nghệ Lĩnh vực Giải pháp Công nghiệp tại MongoDB cho biết. “Sự chuyển đổi trên diện rộng của ngành công nghiệp này vẫn đang ở giai đoạn đầu, và nhiều công ty mới chỉ bắt đầu tìm hiểu những gì họ cần để thu thập, xử lý và phân tích hiệu quả tất cả dữ liệu này để đưa ra quyết định kinh doanh tốt hơn và nâng cao trải nghiệm người dùng cuối. MongoDB Atlas dành cho Sản xuất và Ô tô đẩy nhanh sự chuyển đổi này bằng cách cung cấp một bộ sáng kiến dành riêng cho ngành công nghiệp để giúp các tổ chức nhanh chóng chuyển từ ‘bị áp đảo bởi dữ liệu’ sang ‘rút ra những hiểu biết có giá trị từ dữ liệu’ với các ứng dụng hiện đại.”

Các tổ chức giờ đây có thể tận dụng MongoDB Atlas dành cho Sản xuất và Ô tô để tưởng tượng lại trải nghiệm người dùng cuối và chuyển đổi quy trình sản xuất:

  • Phát triển các chiến lược mới để giải quyết các thách thức cụ thể của ngành với các hội thảo đổi mới: MongoDB Atlas dành cho Sản xuất và Ô tô bao gồm cam kết tham gia của ban lãnh đạo với các chuyên gia của ngành từ MongoDB và Hệ sinh thái Đối tác MongoDB để hình dung các giải pháp cụ thể cho khách hàng bằng cách sử dụng các thực tiễn tốt nhất. Các hội thảo đổi mới được điều chỉnh để giải quyết các thách thức và cơ hội duy nhất mà các tổ chức trong các ngành công nghiệp ô tô và sản xuất đang đối mặt để họ có thể phát triển các chiến lược ứng dụng dựa trên dữ liệu đầu tiên.
  • Tận dụng các quan hệ đối tác công nghệ và chuyên môn để đẩy nhanh đổi mới: MongoDB Atlas dành cho Sản xuất và Ô tô cung cấp quyền truy cập vào các tích hợp đối tác cụ thể ngành và chuỗi công cụ của MongoDB để giúp đẩy nhanh phát triển ứng dụng. Hệ sinh th