Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Nghiên cứu mới của Schneider Electric cho thấy các giải pháp kỹ thuật số và điện có thể cắt giảm phát thải carbon trong các tòa nhà văn phòng lên đến 70%

5 2 Schneider Electric's new research shows that digital and electric solutions can cut carbon emissions in office buildings by up to 70%
  • Nghiên cứu định lượng tác động của cập nhật công nghệ đối với hiệu suất năng lượng và giảm thiểu carbon trong các tòa nhà văn phòng
  • Nghiên cứu cho thấy việc cải tạo các tòa nhà theo cách tiếp cận kỹ thuật số trước tiên là con đường tốt nhất để giảm carbon

NEW YORK, Ngày 20 tháng 9 năm 2023 – Cải tạo các tòa nhà bằng cách triển khai các công nghệ kỹ thuật số là con đường tốt nhất để giảm carbon, theo nghiên cứu mới của Schneider Electric, nhà lãnh đạo trong việc chuyển đổi số quản lý năng lượng và tự động hóa.


Schneider Electric (PRNewsfoto/Schneider Electric)

Nghiên cứu của Schneider Electric cho thấy các giải pháp kỹ thuật số và điện có thể cắt giảm phát thải carbon trong các tòa nhà văn phòng lên đến 70%

Các tòa nhà chiếm khoảng 37% lượng phát thải carbon toàn cầui, và khi khoảng một nửa số tòa nhà hiện tại có khả năng vẫn được sử dụng vào năm 2050ii, ngành này phải khẩn trương giảm phát thải carbon hoạt động bằng cách làm cho các tòa nhà tiết kiệm năng lượng hơn.

Các phát hiện nghiên cứu cho thấy việc triển khai các giải pháp quản lý tòa nhà và năng lượng kỹ thuật số của Schneider Electriciii trong các tòa nhà văn phòng hiện có có thể giảm phát thải carbon hoạt động của chúng lên đến 42% với thời gian hoàn vốn dưới ba năm. Nếu các công nghệ sưởi ấm bằng nhiên liệu hóa thạch được thay thế bằng các lựa chọn chạy điện thay thế, và một lưới điện vi mô với các nguồn năng lượng tái tạo địa phương được lắp đặt, tất cả các tòa nhà điện tử, kỹ thuật số hoàn toàn sẽ thấy phát thải carbon hoạt động bổ sung giảm 28% dẫn đến tổng giảm lên đến 70%.

Mike Kazmierczak, Phó Chủ tịch Văn phòng Năng lượng Số Giảm phát thải Carbon, đội dẫn đầu nghiên cứu dựa trên khoa học và đổi mới sản phẩm để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng trong bộ phận Năng lượng Số của Schneider Electric, giải thích rằng, “Giải quyết các phát thải hoạt động là đòn bẩy hàng đầu để giảm thiểu carbon các tòa nhà hiện có theo quy mô lớn và đạt được các mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Nghiên cứu đột phá này cho thấy việc giảm phát thải carbon lên đến 70% là khả thi nếu chúng ta chuyển đổi các tài sản tòa nhà hiện có của mình thành các tài sản hiệu quả năng lượng, điện tử hóa và số hóa hoàn toàn.”

Nghiên cứu, được thực hiện với công ty thiết kế toàn cầu WSP, dựa trên mô hình hóa hiệu suất năng lượng và phát thải carbon của một tòa nhà văn phòng lớn được xây dựng vào đầu những năm 2000 ở các Khu vực Khí hậu Hoa Kỳ khác nhau iv. Tuy nhiên, cách tiếp cận số hóa cải tạo tòa nhà này có thể áp dụng cho tất cả các loại tòa nhà và khí hậu, và do đó, đây là chiến lược giảm thiểu carbon tòa nhà hiệu quả nhất, mang lại kết quả nhanh chóng với “carbon ban đầu” thấp hơn v.

Cải tạo thông qua triển khai các công nghệ kỹ thuật số không chỉ ít gây gián đoạn cho các hoạt động hàng ngày mà còn hiệu quả hơn từ quan điểm carbon vòng đời. Việc không nhanh chóng giảm thiểu carbon trong các tòa nhà cũng có thể dẫn đến tài sản bị mắc kẹt, mất giá trị và không hấp dẫn đối với cả nhà đầu tư và người thuê.

Hơn nữa, nghiên cứu gần đây từ Viện Phát triển bền vững Toàn cầu Đại học Boston và Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Schneider Electric ước tính rằng có tiềm năng đáng kể để tạo ra các công việc mới thông qua quá trình chuyển đổi sang các tòa nhà carbon thấp.

Schneider Electric được công nhận rộng rãi là một công ty tác động và là nhà lãnh đạo trong giảm thiểu carbon. Các sản phẩm kết nối, phần mềm và dịch vụ bền vững của nó giúp thúc đẩy hiệu quả hoạt động, loại bỏ lãng phí năng lượng và cung cấp các chiến lược để giảm thiểu carbon trong các tòa nhà, nhà máy, trung tâm dữ liệu, cơ sở hạ tầng và nhà ở. Các kịch bản nghiên cứu và giảm thiểu carbon của Schneider Electric cung cấp các giải pháp thiết thực ngay lập tức để giúp các tổ chức điều hướng các phức tạp của quá trình chuyển đổi năng lượng.

Để tìm hiểu thêm về các phát hiện của nghiên cứu Schneider và quy trình ba bước (lập chiến lược, số hóa, giảm thiểu carbon) để đẩy nhanh con đường đến các tòa nhà ròng không carbon, truy cập vào đây.

Tài nguyên liên quan:

  • Giảm thiểu Carbon cho Văn phòng: Giải phóng sức mạnh của các Giải pháp Kỹ thuật số cho các Dự án Cải tạo Tòa nhà
  • Phương pháp có cấu trúc để lập kế hoạch giảm thiểu carbon cho danh mục bất động sản thương mại