Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

NHẬN ĐƯỢC SỰ CHẤP THUẬN CÓ ĐIỀU KIỆN CHO VIỆC NIÊM YẾT KÉP TRÊN SÀN GIAO DỊCH TSX VENTURE

31 6 RECEIPT OF CONDITIONAL APPROVAL FOR A DUAL LISTING ON THE TSX VENTURE EXCHANGE

LONDON, 20 tháng 9 năm 2023 /CNW/ – Landore Resources Limited (AIM: LND) (“Landore Resources” hoặc “Công ty”) xin công bố, tiếp nối thông báo của mình vào ngày 29 tháng 6 năm 2023, rằng Công ty hiện đã nhận được sự chấp thuận có điều kiện từ Sở Giao dịch Chứng khoán TSX Venture ( “Sở giao dịch”) để niêm yết cổ phiếu phổ thông của Công ty trên Sở giao dịch với điều kiện Công ty phải hoàn thành hoặc đáp ứng các điều kiện tiên quyết và yêu cầu tài liệu cuối cùng theo các điều khoản của sự chấp thuận có điều kiện.

Do đó, Hội đồng quản trị của Landore Resources (“Hội đồng”) đang tích cực tìm cách đáp ứng các điều kiện tiên quyết đó sớm nhất có thể và sẽ cung cấp thêm thông tin cập nhật về ngày dự kiến bắt đầu giao dịch trên Sở giao dịch và các hoạt động doanh nghiệp khác của Công ty vào thời điểm thích hợp. Mặc dù Hội đồng tin tưởng rằng các điều kiện tiên quyết có thể được đáp ứng, nhưng không thể đảm bảo chắc chắn rằng sự chấp thuận cuối cùng của Sở giao dịch sẽ được nhận được. Công ty đã dành ký hiệu “LND” cho cổ phiếu của mình.

Hội đồng tin rằng việc đảm bảo niêm yết kép trên một trong những thị trường công chúng lớn nhất thế giới sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho Công ty và các cổ đông của mình và cho phép Landore Resources tiếp cận một đối tượng mới rộng lớn gồm các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức ở Bắc Mỹ.

Giới thiệu về Landore Resources

Landore Resources Limited là một công ty thăm dò / phát triển tìm cách tăng giá trị cổ đông thông qua việc thăm dò và phát triển nâng cao các dự án kim loại quý và pin ở miền đông Canada. Công ty chủ yếu tập trung vào việc phát triển Dự án Vàng BAM 100% thuộc sở hữu của mình, nằm trên Bất động sản Junior Lake ở Tây Bắc Ontario.

Tuyên bố cảnh báo:

Sở Giao dịch Chứng khoán TSX Venture không chịu trách nhiệm về tính đầy đủ hoặc chính xác của thông báo này. Thông báo này có thể chứa các tuyên bố tiên đoán liên quan đến một số rủi ro và không chắc chắn. Các sự kiện hoặc kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với các kỳ vọng và dự báo được nêu ra ở đây.

Thông tin chứa trong thông báo này được Công ty coi là thông tin nội bộ như quy định trong Quy định Thị trường Lạm dụng (EU) số 596/2014 khi nó trở thành một phần của luật pháp trong nước của Vương quốc Anh theo Đạo luật Rút lui khỏi Liên minh Châu Âu năm 2018, được sửa đổi bởi Đạo luật Sửa đổi Lạm dụng Thị trường (Rút lui khỏi EU).

NGUỒN Landore Resources Limited