Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

RedHill Biopharma Thông Báo Nhận Thông Báo Từ Nasdaq Về Tình Trạng Thiếu Sót Giá Chào Thầu Tối Thiểu

TEL AVIV, Israel & RALEIGH, N.C., 22 tháng 9 năm 2023 – RedHill Biopharma Ltd. (Nasdaq: RDHL) (“RedHill” hoặc “Công ty”), một công ty dược phẩm chuyên biệt, hôm nay thông báo rằng vào ngày 19 tháng 9 năm 2023, họ đã nhận được một bức thư từ Ban Quản lý Danh sách của Sở Giao dịch Chứng khoán Nasdaq (“Nasdaq”) cho biết rằng, trong ba mươi ngày giao dịch liên tiếp từ ngày 7 tháng 8 năm 2023 đến ngày 18 tháng 9 năm 2023, giá chào mua của các Chứng chỉ lưu ký Mỹ (“ADS”) của Công ty đã đóng cửa dưới mức tối thiểu 1,00 USD mỗi cổ phiếu theo yêu cầu tiếp tục niêm yết trên Thị trường Toàn cầu Nasdaq theo Quy tắc Niêm yết 5450(a)(1) của Nasdaq. Thư của Nasdaq chỉ là thông báo về sự thiếu hụt và không có tác động ngay lập tức đến việc niêm yết hoặc giao dịch các ADS của Công ty.

RedHill Biopharma Logo

Theo Quy tắc Niêm yết 5810(c)(3)(A) của Nasdaq, Công ty đã được cung cấp một thời gian ban đầu là 180 ngày theo lịch, hoặc cho đến ngày 18 tháng 3 năm 2024, để lấy lại sự tuân thủ. Thư nêu rằng nhân viên Nasdaq sẽ cung cấp thông báo bằng văn bản rằng Công ty đã đạt được sự tuân thủ với Quy tắc 5450(a)(1) nếu vào bất kỳ thời điểm nào trước ngày 18 tháng 3 năm 2024, giá chào mua của các ADS của Công ty đóng cửa ở mức 1,00 USD trở lên cho tối thiểu mười ngày giao dịch liên tiếp.

Các ADS của RedHill sẽ tiếp tục giao dịch trên Thị trường Toàn cầu Nasdaq, và hoạt động của Công ty không bị ảnh hưởng bởi việc nhận Thông báo. RedHill có ý định theo dõi giá chào mua đóng cửa của các ADS của mình và có thể, nếu thích hợp, xem xét việc thực hiện các lựa chọn có sẵn để lấy lại sự tuân thủ với yêu cầu giá chào mua tối thiểu. Nếu Công ty không lấy lại được sự tuân thủ vào ngày 18 tháng 3 năm 2024, Công ty có thể đủ điều kiện được gia hạn thêm 180 ngày theo lịch để lấy lại sự tuân thủ, với điều kiện Công ty đáp ứng yêu cầu niêm yết tiếp tục về giá trị thị trường của cổ phiếu công chúng nắm giữ (“MVPHS”) và tất cả các tiêu chuẩn niêm yết ban đầu khác, ngoại trừ yêu cầu về giá chào mua, và sẽ cần phải cung cấp thông báo bằng văn bản về ý định khắc phục khiếm khuyết trong thời gian tuân thủ thứ hai. Tuy nhiên, như đã công bố trước đây, RedHill đã nhận được thông báo bằng văn bản từ Nasdaq vào ngày 9 tháng 5 năm 2023, cho biết RedHill không tuân thủ yêu cầu MVPHS tối thiểu được nêu trong Quy tắc Niêm yết Nasdaq để tiếp tục niêm yết trên Nasdaq, và RedHill vẫn chưa tuân thủ yêu cầu MVPHS tối thiểu. Theo Quy tắc Niêm yết 5810(c)(3)(D) của Nasdaq, RedHill có thời gian tuân thủ là 180 ngày theo lịch (hoặc đến ngày 6 tháng 11 năm 2023) để lấy lại sự tuân thủ với yêu cầu MVPHS tối thiểu. Trong trường hợp Công ty không lấy lại được sự tuân thủ vào ngày 6 tháng 11 năm 2023, Công ty sẽ bị hủy niêm yết trừ khi kịp thời yêu cầu một phiên điều trần trước Hội đồng Điều trần Nasdaq (“Hội đồng”). Nếu Công ty không lấy lại được sự tuân thủ vào ngày đó, Công ty có ý định hiện tại là sẽ yêu cầu một phiên điều trần trước Hội đồng. Yêu cầu điều trần sẽ tạm hoãn bất kỳ hành động hủy niêm yết hoặc đình chỉ nào cho đến khi diễn ra phiên điều trần và hết thời hạn gia hạn bổ sung do Hội đồng cấp sau phiên điều trần. Thời hạn gia hạn tối đa có thể được Hội đồng cấp là 180 ngày theo lịch kể từ thông báo hủy niêm yết sắp tới.

Về RedHill Biopharma

RedHill Biopharma Ltd. (Nasdaq: RDHL) là một công ty dược phẩm chuyên biệt tập trung chủ yếu vào các bệnh về đường tiêu hóa và bệnh truyền nhiễm. RedHill quảng bá các thuốc tiêu hóa Talicia®, để điều trị nhiễm trùng Helicobacter pylori (H. pylori) ở người lớn[1], và Aemcolo®, để điều trị tiêu chảy ở khách du lịch người lớn[2]. Các chương trình phát triển lâm sàng giai đoạn cuối quan trọng của RedHill bao gồm: (i) opaganib (ABC294640), một chất ức chế SPHK2 chọn lọc đầu tiên trong lớp ứng dụng rộng, chủ động với vật chủ, có tiềm năng cho việc chuẩn bị đại dịch, nhắm mục tiêu nhiều chỉ định với sự hợp tác phát triển của Chính phủ Hoa Kỳ cho Hội chứng bức xạ cấp tính (ARS), một chương trình Giai đoạn 2/3 cho bệnh nhân COVID-19 nhập viện, và một chương trình Giai đoạn 2 trong ung thư; (ii) RHB-107 (upamostat), một chất ức chế serin protease có hoạt tính rộng, chủ động với vật chủ, có tiềm năng cho việc chuẩn bị đại dịch đang trong giai đoạn phát triển cuối cùng như một liệu pháp điều trị cho bệnh COVID-19 triệu chứng không nhập viện, và cũng nhắm mục tiêu nhiều bệnh ung thư và viêm đường tiêu hóa khác; (iii) RHB-102, với khả năng nộp đơn ở Vương quốc Anh cho buồn nôn và nôn do hóa trị và xạ trị, kết quả tích cực từ nghiên cứu Giai đoạn 3 cho viêm dạ dày cấp tính và viêm dạ dày và kết quả tích cực từ nghiên cứu Giai đoạn 2 cho IBS-D; (iv) RHB-104, với kết quả tích cực từ nghiên cứu Giai đoạn 3 đầu tiên cho bệnh Crohn; và (v) RHB-204, một chương trình Giai đoạn 3 cho bệnh phổi không lao khuẩn.

Thêm thông tin về Công ty có thể tìm thấy tại: www.redhillbio.com / twitter.com/RedHillBio.

Tuyên bố hướng tới tương lai

Bản tin này chứa các “tuyên bố hướng tới tương lai” theo ý nghĩa của Đạo luật Cải cách Tranh chấp Chứng khoán Tư nhân năm 1995. Các tuyên bố đó, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các tuyên bố liên quan đến việc sử dụng tiền thuần từ đó, có thể được đi trước bởi các từ “dự định”, “có thể”, “sẽ”, “kế hoạch”, “mong đợi”, “dự kiến”, “dự báo”, “ước tính”, “nhằm”, “tin tưởng”, “hy vọng”, “tiềm năng” hoặc các từ tương tự và bao gồm các tuyên bố liên quan đến việc tuân thủ các yêu cầu niêm yết của Nasdaq. Các tuy