Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Skanska ký hợp đồng bổ sung để xây bệnh viện ở Lakeland, Florida, Mỹ, trị giá 47 triệu USD, khoảng 500 triệu SEK

79 1 Skanska signs additional contract to build hospital in Lakeland, Florida, USA, for USD 47M, about SEK 500M

STOCKHOLM, 22 tháng 9 năm 2023 Skanska đã ký hợp đồng bổ sung với Orlando Health để xây dựng một bệnh viện ở Lakeland, Florida, Mỹ. Giá trị hợp đồng là 47 triệu USD, khoảng 500 triệu SEK, sẽ được bao gồm trong các đơn đặt hàng của Mỹ cho quý III năm 2023.

Hợp đồng bổ sung bao gồm nền móng, bê tông và vỏ ngoài.

Hợp đồng đầy đủ bao gồm việc xây dựng một cơ sở chăm sóc cấp tính khoảng 54.000 mét vuông, bảy tầng, có các dịch vụ y tế và hỗ trợ bao gồm chụp ảnh, phòng thí nghiệm, nhà thuốc, nhà ăn và cửa hàng quà tặng, trong số những thứ khác.

Việc xây dựng đang được tiến hành, với thời gian hoàn thành dự kiến cho dự án vào năm 2026.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:
Ashley Jeffery, Trưởng phòng Truyền thông, Skanska USA Building, điện thoại +1 813 459 3682
Andreas Joons, Viên chức Báo chí, Skanska AB, điện thoại +46 (0)10 449 04 94
Đường dây trực tiếp cho truyền thông, điện thoại +46 (0)10 448 88 99

Thông cáo này và các thông cáo trước đây cũng có thể được tìm thấy tại www.skanska.com.

Các tệp sau có sẵn để tải xuống:

https://mb.cision.com/Main/95/3839853/2312347.pdf

20230922 US additional hospital contract

NGUỒN Skanska