Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Tại sao nhà đầu tư nên giữ cổ phiếu Cigna

Tập đoàn Cigna (NYSE: CI) đã liên tục chứng tỏ khả năng phục hồi và tiềm năng tăng trưởng thông qua hai trụ cột chính: các thương vụ sáp nhập và mua bán chiến lược và vị thế tài chính vững mạnh. Ngoài ra, triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ của công ty cho năm 2023 cũng hỗ trợ thêm cho cổ phiếu.

Hiệu suất giá cả và Điểm phong cách ưu việt

Trong sáu tháng qua, cổ phiếu Cigna đã tăng 3,8%, vượt trội so với mức tăng trưởng 3,1% của toàn ngành.

CI được định vị tốt cho sự tăng trưởng, như được thể hiện qua Điểm VGM ấn tượng A, trong đó V đại diện cho Giá trị, G đại diện cho Tăng trưởng và M đại diện cho Động lực. Điểm số này là sự kết hợp toàn diện của ba yếu tố quan trọng này.

Ước tính tăng

Dự báo Thu nhập và Doanh thu năm 2023 của CI theo Bình quân điểm chứng khoán lần lượt là 24,8 đô la mỗi cổ phiếu và 191,6 tỷ đô la, phản ánh sự cải thiện ấn tượng lần lượt 6,6% và 6,1% so với năm trước. Hơn nữa, Cigna liên tục vượt qua các ước tính thu nhập trong bốn quý qua, với mức trung bình vượt 3,6%.

Triển vọng lạc quan cho năm 2023

Trong năm tới, Cigna dự kiến ​​doanh thu điều chỉnh đạt ít nhất 190 tỷ đô la, cho thấy tốc độ tăng trưởng tối thiểu 5,2% so với con số báo cáo năm 2022. Thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu dự kiến ​​sẽ không thấp hơn 24,70 đô la, cho thấy tốc độ tăng trưởng tối thiểu 6,1% so với con số năm 2022.

Xu hướng kinh doanh

Các nguồn doanh thu của Cigna chủ yếu đến từ các dịch vụ dược phẩm và phí bảo hiểm. Công ty sẽ được hưởng lợi từ việc mở rộng kinh doanh chuyên biệt và mở rộng cơ sở khách hàng, cả hai đều dự kiến ​​sẽ thúc đẩy doanh thu dược phẩm và phí bảo hiểm. Cigna cũng dự đoán sẽ tăng ít nhất 1,4 triệu khách hàng y tế vào năm 2023.

Thành công của Cigna được thúc đẩy bởi hai nền tảng tăng trưởng của mình, Evernorth và Cigna Healthcare. Nền tảng Evernorth trải nghiệm sự tăng trưởng thông qua một loạt các dịch vụ dược phẩm chuyên biệt mạnh mẽ, trong khi đơn vị Cigna Healthcare phát triển nhờ cơ sở khách hàng rộng lớn trong các lĩnh vực Chính phủ Hoa Kỳ và Thương mại Hoa Kỳ.

Hơn nữa, Express Scripts, doanh nghiệp quản lý phúc lợi dược phẩm của Cigna, sẵn sàng thúc đẩy doanh thu dược phẩm thông qua chuỗi cung ứng, chăm sóc và quản lý lâm sàng mạnh mẽ của mình, cũng như việc bổ sung ba sinh học tương tự vào danh mục thuốc rộng lớn của mình. Nhà thuốc chuyên biệt hàng đầu Accredo dự kiến ​​sẽ tăng trưởng nhanh chóng, đóng góp đáng kể cho phân khúc Evernorth. Công ty dự kiến ​​tăng trưởng ở mức đơn và kép vào quý ba và quý bốn, do việc áp dụng sinh học tương tự tăng lên.

Kinh doanh Thương mại Hoa Kỳ của Cigna được định vị tốt cho sự tăng trưởng, hưởng lợi từ vị thế cạnh tranh và cơ sở khách hàng vững chắc của mình. Trong khi đó, kinh doanh Chính phủ Hoa Kỳ và kinh doanh Quốc tế dự kiến ​​sẽ duy trì đà tăng trưởng thông qua các kế hoạch chất lượng cao và mở rộng địa lý. Dân số Hoa Kỳ già đi cũng được kỳ vọng sẽ duy trì nhu cầu mạnh mẽ đối với các kế hoạch Medicare trong Kinh doanh chính phủ.

Ngoài dòng phí bảo hiểm mạnh mẽ, Cigna Healthcare còn được hưởng lợi từ việc mở rộng sản phẩm liên tục và các hợp tác mới với các hệ thống chăm sóc sức khỏe nổi tiếng.

Mua bán và sáp nhập là động lực tăng trưởng

Cigna sử dụng chiến lược các thương vụ mua bán và sáp nhập để nâng cao bộ giải pháp của mình, mở rộng khả năng, thâm nhập các thị trường mới và củng cố sự hiện diện trên các thị trường hiện có. Công ty đang trên đà thực hiện hợp đồng Centene của mình bắt đầu từ năm 2024. Sự hợp tác với CarepathRx Health System Solutions nhằm đẩy nhanh và mở rộng việc cung cấp dịch vụ dược phẩm, có lợi cho các khách hàng của Cigna Healthcare và Evernorth.

Vị thế tài chính vững mạnh

Cigna duy trì số dư tiền mặt tăng trưởng và khả năng tạo ra tiền mặt mạnh mẽ, cho phép nó đầu tư vào tăng trưởng kinh doanh và triển khai vốn một cách thận trọng thông qua mua lại cổ phiếu và chi trả cổ tức. Vào tháng 2 năm 2023, công ty đã phê duyệt tăng cổ tức hàng quý lên 10%. Với tỷ suất cổ tức 1,7%, vượt trội so với mức trung bình của ngành 1,4%, Cigna cam kết mang lại giá trị cho các cổ đông của mình. Công ty cũng dự kiến ​​sẽ tạo ra dòng tiền hoạt động tối thiểu 9,5 tỷ đô la vào năm 2023.

Các mối quan tâm chính

Mặc dù triển vọng của Cigna có vẻ đầy hứa hẹn, có một số yếu tố gần đây đã ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của cổ phiếu. Chi phí dược phẩm và dịch vụ gia tăng, cũng như chi phí y tế và các chi phí liên quan đến quyền lợi khác, đã gây áp lực lên lợi nhuận của công ty. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là Cigna đã xây dựng một kế hoạch có hệ thống và chiến lược để giải quyết những thách thức này, với trọng tâm là đạt được tăng trưởng lâu dài.