Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Thị trường đám mây tư nhân và công cộng trong ngành dịch vụ tài chính sẽ tăng trưởng 90,17 tỷ USD giữa năm 2022 – 2027, tăng trưởng được thúc đẩy bởi nhu cầu ngày càng tăng về lưu trữ vô hạn và dữ liệu lớn – Technavio

NEW YORK, 11 tháng 9 năm 2023 – Báo cáo Thị trường Đám mây Công cộng và Riêng tư trong Ngành Dịch vụ Tài chính đã được thêm vào danh mục của Technavio. Với chứng nhận ISO 9001:2015, Technavio đã tự hào hợp tác với hơn 100 công ty Fortune 500 trong hơn 16 năm. Sự khác biệt về tiềm năng tăng trưởng cho thị trường đám mây công cộng và riêng tư trong ngành dịch vụ tài chính giữa năm 2022 và 2027 là 90,17 tỷ USD. Nhu cầu ngày càng tăng về dung lượng lưu trữ và dữ liệu lớn là một yếu tố chính thúc đẩy tăng trưởng thị trường đám mây công cộng và riêng tư toàn cầu trong ngành dịch vụ tài chính. Một trong những ngành công nghiệp sử dụng dữ liệu nhiều nhất là dịch vụ tài chính vì chúng được xây dựng trên các cơ sở hạ tầng CNTT lớn xử lý khối lượng dữ liệu đáng kể hàng ngày. Ngoài ra, khối lượng dữ liệu lớn, việc sử dụng các ứng dụng và hệ thống khác nhau, thông tin mật, và các quy trình thủ công dễ gây lỗi ngăn cản các tổ chức tài chính có được cái nhìn tổng thể về kinh doanh, phơi nhiễm rủi ro liên quan và khách hàng. Do đó, các yếu tố đó thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường trong thời gian dự báo. Tìm hiểu sâu hơn về quy mô thị trường, tình hình thị trường hiện tại, cơ hội tăng trưởng trong tương lai, các yếu tố chính thúc đẩy tăng trưởng và nhiều hơn nữa. Mua báo cáo đầy đủ tại đây


Technavio đã công bố báo cáo nghiên cứu thị trường mới nhất của mình có tựa đề Thị trường Đám mây Riêng tư và Công cộng Toàn cầu trong Ngành Dịch vụ Tài chính 2023-2027

  • Thách thức của thị trường –

An ninh dữ liệu và quyền riêng tư là những thách thức lớn cản trở sự tăng trưởng của thị trường đám mây công cộng và riêng tư toàn cầu trong ngành dịch vụ tài chính. Ngành dịch vụ tài chính hoạt động và xử lý một lượng lớn dữ liệu khách hàng và khách hàng mật. Vì thông tin tài khoản ngân hàng, dữ liệu thẻ ghi nợ hoặc tín dụng và dữ liệu kinh doanh cho các giao dịch kinh doanh. Hơn nữa, sự gia tăng của các quy định về quyền riêng tư dữ liệu và các mối đe dọa tiềm ẩn đối với danh tiếng liên quan đến việc vi phạm dữ liệu làm tăng nhu cầu về các chính sách quyền riêng tư dữ liệu. Do đó, những thách thức đó cản trở sự tăng trưởng của thị trường trong thời gian dự báo. Tìm hiểu thêm về các động lực chính bổ sung, xu hướng và thách thức có sẵn với Technavio. Đọc một Mẫu Báo cáo PDF

Thị trường đám mây công cộng và riêng tư trong ngành dịch vụ tài chính đã được phân khúc theo loại dịch vụ (SaaS, IaaS và PaaS), Triển khai (Đám mây công cộng và Đám mây riêng tư) và Địa lý (Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á-Thái Bình Dương, Nam Mỹ và Trung Đông và Châu Phi).

  • Phân khúc dịch vụ đám mây công cộng có ý nghĩa đáng kể trong thời gian dự báo. Các nền kinh tế đang phát triển như Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil, Indonesia và Mexico thúc đẩy sự tăng trưởng của phân khúc, đòi hỏi các giải pháp cho hiểu biết về kinh doanh. Các nhà cung cấp thị trường trong thị trường đám mây công cộng trong ngành dịch vụ tài chính đang cung cấp cơ sở hạ tầng điện toán đám mây cho các tổ chức trong các ngành công nghiệp cuối cùng khác nhau. Điều này giúp họ thu thập và phân tích dữ liệu để tạo ra những hiểu biết có ý nghĩa về kinh doanh. Do đó, các yếu tố như vậy thúc đẩy sự tăng trưởng của phân khúc trong thời gian dự báo.
  • Phân khúc Địa lý – Bắc Mỹ ước tính chiếm 37% tổng số tăng trưởng thị trường toàn cầu trong thời gian dự báo. Việc áp dụng điện toán đám mây trong khu vực tương đối thấp hơn ở các doanh nghiệp nhỏ so với các doanh nghiệp lớn. Xem Báo cáo Mẫu để hiểu rõ hơn về đóng góp của tất cả các phân khúc và cơ hội khu vực trong báo cáo.

Các công ty chủ chốt trong thị trường đám mây công cộng và riêng tư trong ngành dịch vụ tài chính:

Accenture Plc, Acumatica Inc., Alibaba Group Holding Ltd., Alphabet Inc., Amazon.com Inc., Cisco Systems Inc., Eze Castle Integration Inc., Fiserv Inc., Fujitsu Ltd., Hewlett Packard Enterprise Co., Huawei Technologies Co. Ltd., Infosys Ltd., International Business Machines Corp., Jack Henry and Associates Inc., Microsoft Corp., Rackspace Technology Inc., Red Hat Inc., Salesforce.com Inc., VMware Inc., Oracle Corp.

Các báo cáo liên quan:

Thị trường Đám mây Viễn thông có quy mô ước tính tăng 31.531,25 triệu USD giữa năm 2022 và 2027, tăng tốc với CAGR 20,89% trong thời gian dự báo. Báo cáo thị trường đám mây viễn thông này phân tích sâu rộng phân khúc thị trường theo triển khai (công cộng, riêng tư và lai), người dùng cuối (doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nhỏ và vừa) và địa lý (Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á-Thái Bình Dương, Nam Mỹ và Trung Đông và Châu Phi). Sự gia tăng đáng kể về di động doanh nghiệp và nhu cầu cải thiện hiệu quả là động lực tăng trưởng chính của thị trường.

Nghiên cứu Thị trường Giải pháp Bảo mật Đám mây là một báo cáo toàn diện với nghiên cứu định tính và định l