Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Thị trường dinh dưỡng cá nhân dự kiến tăng 6,47 tỷ USD từ 2022 đến 2027. Abbott Laboratories, Amway Corp., Archer Daniels Midland Co. và nhiều công ty hàng đầu khác – Technavio

5 7 Thị trường dinh dưỡng cá nhân dự kiến tăng 6,47 tỷ USD từ 2022 đến 2027. Abbott Laboratories, Amway Corp., Archer Daniels Midland Co. và nhiều công ty hàng đầu khác – Technavio

NEW YORK, 27 tháng 9 năm 2023 – Quy mô thị trường dinh dưỡng cá nhân dự kiến sẽ tăng 6,47 tỷ USD từ năm 2022 đến năm 2027. Ngoài ra, tốc độ tăng trưởng thị trường sẽ đạt mức CAGR 10,94% trong giai đoạn dự báo, theo Technavio. Việc ngày càng nhiều người chấp nhận sản phẩm dinh dưỡng cá nhân đang thúc đẩy đáng kể thị trường dinh dưỡng cá nhân. Tuy nhiên, các yếu tố như mức độ thâm nhập thấp ở các khu vực đang phát triển có thể cản trở sự tăng trưởng của thị trường. Thị trường được chia thành các phân khúc theo loại (đo lường chủ động và đo lường tiêu chuẩn), đối tượng sử dụng cuối (trực tiếp cho người tiêu dùng, trung tâm thể dục và sức khỏe, bệnh viện và phòng khám, và các tổ chức), và khu vực địa lý (Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á – Thái Bình Dương, Nam Mỹ, và Trung Đông và Châu Phi). Chúng tôi cung cấp phân tích chi tiết về 20 công ty hoạt động trong thị trường dinh dưỡng cá nhân bao gồm Abbott Laboratories, Amway Corp., Archer Daniels Midland Co., Atlas Health Europe Ltd., Bactolac Pharmaceutical Inc., Balchem Inc., BASF SE, BIRON HEALTH GROUP, BlueDot Inc., Fagron NV, Koninklijke DSM NV, Nestle SA, Noho Health Inc., Nourished Official, Nutrigenomix Inc., Prenetics Global Ltd., Segterra Inc., và Zipongo Inc. Báo cáo cung cấp phân tích cập nhật về thị trường cũng như tốc độ tăng trưởng chính xác và tốc độ tăng trưởng CAGR, Hãy gửi yêu cầu mẫu báo cáo miễn phí.


Technavio đã công bố báo cáo nghiên cứu thị trường mới nhất có tiêu đề Thị trường Dinh dưỡng Cá nhân Toàn cầu 2023-2027

Thị trường Dinh dưỡng Cá nhân 2023-2027: Phân tích công ty

Amway Corp: Công ty cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng cá nhân như các gói bổ sung vitamin và bộ dụng cụ cá nhân hóa. Báo cáo cung cấp danh sách đầy đủ các công ty chủ chốt, chiến lược của họ và các diễn biến mới nhất. Mua ngay để biết thông tin chi tiết về các công ty

Thị trường Dinh dưỡng Cá nhân 2023-2027: Phân khúc

Đối tượng sử dụng cuối

 • Phân khúc đo lường chủ động có ý nghĩa đáng kể trong giai đoạn dự báo. Đây là quá trình theo dõi và định lượng chủ động các khía cạnh khác nhau của chế độ ăn uống và dinh dưỡng của mỗi cá nhân. Nó chủ yếu bao gồm việc theo dõi các loại và lượng thực phẩm được tiêu thụ. Hơn nữa, các tính năng như theo dõi các yếu tố liên quan khác có thể ảnh hưởng đến dinh dưỡng, bao gồm hoạt động thể chất, lượng nước và bất kỳ chất bổ sung dinh dưỡng nào được tiêu thụ cũng được bao gồm. Do đó, các yếu tố đó thúc đẩy sự tăng trưởng của phân khúc đo lường chủ động trong thị trường dinh dưỡng cá nhân trong giai đoạn dự báo.
 • Các phân khúc khác bao gồm đối tượng sử dụng cuối (trực tiếp cho người tiêu dùng, trung tâm thể dục và sức khỏe, bệnh viện và phòng khám, và các tổ chức).

Địa lý

 • Bắc Mỹ sẽ đóng góp 37% vào sự tăng trưởng của thị trường toàn cầu trong giai đoạn dự báo. Sự tăng trưởng thị trường khu vực có thể được quy cho các yếu tố như sự gia tăng nhận thức về sức khỏe của nhiều người tiêu dùng trong khu vực cũng như họ đang tìm kiếm các lựa chọn để cải thiện sức khỏe và hạnh phúc chung. Một yếu tố khác tác động tích cực đến sự tăng trưởng thị trường khu vực là sự tập trung ngày càng tăng vào chăm sóc sức khỏe phòng ngừa ở Bắc Mỹ. Do đó, các yếu tố đó thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường dinh dưỡng cá nhân khu vực Bắc Mỹ trong giai đoạn dự báo.

Tìm hiểu về đóng góp của từng phân khúc được tóm tắt trong các biểu đồ thông tin và mô tả chi tiết. Xem mẫu báo cáo PDF miễn phí

Thị trường Dinh dưỡng Cá nhân 2023-2027: Những điểm nổi bật chính

 • Quy mô lịch sử 2017-2021
 • CAGR của thị trường trong giai đoạn 2023-2027
 • Thông tin chi tiết về các yếu tố sẽ hỗ trợ sự tăng trưởng của thị trường dinh dưỡng cá nhân trong 5 năm tới
 • Ước tính quy mô thị trường dinh dưỡng cá nhân và đóng góp của nó cho thị trường mẹ
 • Dự báo về các xu hướng sắp tới và sự thay đổi trong hành vi của người tiêu dùng
 • Sự tăng trưởng của thị trường dinh dưỡng cá nhân
 • Phân tích cạnh tranh trong ngành và thông tin chi tiết về các công ty
 • Thông tin chi tiết về các yếu tố sẽ cản trở sự tăng trưởng của các công ty thị trường dinh dưỡng cá nhân

Các báo cáo liên quan:

Quy mô thị trường dinh dưỡng thể thao ở Nam Mỹ dự kiến sẽ tăng 1,33 tỷ USD từ năm 2021 đến năm 2026, và tốc độ tăng trưởng thị trường sẽ đạt CAGR 8,50%.

Quy mô