Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Ứng dụng “Smart Agrinfo” của Thành phố Cao Hùng giành Giải thưởng Đặc biệt tại Giải thưởng Thành phố Thông minh Seoul WeGO

4 7 Kaohsiung City's

KAOHSIUNG, 28 tháng 9 năm 2023 – Ứng dụng thành phố thông minh tiên phong của chính quyền thành phố Cao Hùng “Smart Agrinfo” đã được vinh danh với Giải thưởng Đặc biệt tại Giải thưởng Thành phố Thông minh Seoul do Tổ chức Thành phố Thông minh Bền vững Thế giới (WeGO) tổ chức. Ứng dụng nông nghiệp đổi mới này, được ca ngợi vì tiềm năng giải quyết các thách thức về an ninh lương thực toàn cầu, tận dụng mạng xã hội và nền tảng nhắn tin phổ biến để cung cấp cho nông dân thông tin thời gian thực về phòng trừ sâu bệnh, sản xuất và phân phối.

Trong số 240 bài dự thi quốc tế, “Smart Agrinfo” nổi bật và giành được sự công nhận của Viện Tăng trưởng Xanh Toàn cầu (GGGI), tổ chức cam kết thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, toàn diện và bền vững ở các nước đang phát triển và các nền kinh tế mới nổi.

Giám đốc điều hành GGGI Frank Rijsberman ca ngợi “Smart Agrinfo” là một trò chơi thay đổi toàn cầu. Ông nhấn mạnh sự hỗ trợ đáng kể của nó đối với nông dân trước sự thay đổi khí hậu đang diễn ra, cung cấp hỗ trợ vô giá trong dự báo khí hậu và sản xuất, phòng trừ sâu bệnh và sản xuất thực phẩm bền vững.

Lin Chin-Rong, Phó thị trưởng chính quyền thành phố Cao Hùng, lưu ý rằng sự công nhận này nhấn mạnh tiềm năng xuất khẩu của “Smart Agrinfo” – một giải pháp có thể xuất khẩu để giải quyết các vấn đề khan hiếm lương thực do biến đổi khí hậu gây ra. Nó cũng thu hút sự chú ý toàn cầu đến thành phố Cao Hùng.

Special Award from the Global Green Growth Institute (GGGI), Deputy Mayor Lin Chin-Rong (Right) accepting the award on behalf.

Chính quyền thành phố Cao Hùng tự hào nhấn mạnh rằng “Smart Agrinfo” liên tục đạt được các giải thưởng quốc tế kể từ khi ra mắt, chẳng hạn như Giải thưởng Ứng dụng Đổi mới Thành phố Thông minh năm 2022, Bằng khen danh dự tại Giải thưởng Hòa nhập Cơ hội Kỹ thuật số Xuất sắc Thế giới năm 2022 và được công nhận là đề cử viên cuối cùng tại Giải thưởng Đổi mới Dịch vụ Chính phủ kỹ thuật số Gartner năm 2022.

Những thành tựu này nhấn mạnh sự phát triển liên tục của “Smart Agrinfo” trong thành công phát triển thành phố thông minh của Cao Hùng, được củng cố thêm bởi sự đánh giá cao của người dùng trong nước và quốc tế cũng như sự chú ý toàn cầu.

Vào ngày 26, phái đoàn chính quyền thành phố Cao Hùng cũng đã gặp Kim Eui Seung, Phó thị trưởng thứ nhất thành phố Seoul, và Jeong-Kee Kim, Giám đốc điều hành CityNet. Các cuộc thảo luận bao gồm việc phổ biến các thành tựu của Cao Hùng trong các sáng kiến thành phố thông minh, thúc đẩy lời kêu gọi giải pháp do chính quyền thành phố Cao Hùng tổ chức và trao đổi những hiểu biết về đô thị hóa kỹ thuật số và chuyển đổi hai trục hướng tới tính bền vững, làm nổi bật tầm nhìn của Cao Hùng về một tương lai kỹ thuật số, không phát thải ròng.

Ảnh – https://postvn.com/wp-content/uploads/2023/09/6d489528-special_award_global_green_growth_institute__gggi__deputy_mayor_lin.jpg