Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Thị trường nuôi cấy tế bào 3D dự kiến tăng 1,28 tỷ USD từ 2021 đến 2026, Bắc Mỹ chiếm 41% tăng trưởng thị trường – Technavio

NEW YORK, 15 tháng 9 năm 2023 – Theo dự báo, quy mô thị trường nuôi cấy tế bào 3D sẽ tăng 1,28 tỷ USD từ năm 2021 đến năm 2026. Ngoài ra, đà tăng trưởng của thị trường sẽ đạt mức CAGR 15,69% trong giai đoạn dự báo, theo Nghiên cứu Technavio. Thị trường được chia thành các phân khúc ứng dụng (Nghiên cứu ung thư và tế bào gốc, Khám phá thuốc và thử nghiệm độc tính, và Kỹ thuật mô và y học tái tạo) và địa lý (Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á, và Phần còn lại của Thế giới (ROW)). Dự kiến ​​Bắc Mỹ sẽ chiếm 41% thị trường toàn cầu trong giai đoạn dự báo. Các thị trường chính cho nuôi cấy tế bào 3D ở Bắc Mỹ là Mỹ và Canada. Ở khu vực này, dự kiến tốc độ tăng trưởng của thị trường sẽ vượt trội so với Châu Âu và Phần còn lại của Thế giới (ROW). Xu hướng tăng trưởng nhanh chóng này có thể được quy cho các khoản đầu tư đáng kể vào các cơ sở sản xuất mới được thực hiện bởi các công ty lớn như Becton, Dickinson, và Company, Corning Incorporated, và Thermo Fisher Scientific Inc. Các khoản đầu tư như vậy sẽ thúc đẩy sự mở rộng của thị trường nuôi cấy tế bào 3D ở Bắc Mỹ trong giai đoạn dự báo. Báo cáo này cung cấp phân tích cập nhật về tình hình thị trường hiện tại, xu hướng và động lực mới nhất cũng như môi trường thị trường tổng thể. Đọc MIỄN PHÍ Bản mẫu PDF


Technavio has announced its latest market research report titled Global 3D Cell Culture Market

Thông tin công ty:

3D Biotek LLC, BICO Group AB, CN Bio Innovations Ltd., Corning Inc., Elveflow, Emulate Inc., Greiner Bio-One International GmbH, Hamilton Bonaduz AG, InSphero AG, Lonza Group Ltd., Merck KGaA, PromoCell GmbH, QGel SA, REPROCELL Inc., Synthecon Inc., SynVivo Inc., Tecan Group Ltd., Thermo Fisher Scientific Inc., TissUse GmbH, và MIMETAS BV

3D Biotek LLC – Công ty cung cấp các sản phẩm nuôi cấy tế bào 3D như các thiết bị nuôi cấy tế bào 3D.

Để tiếp cận nhiều hồ sơ nhà cung cấp hơn có sẵn với Technavio, mua báo cáo!

Phân khúc thị trường nuôi cấy tế bào 3D:

Thị trường được chia thành các phân khúc theo ứng dụng (Nghiên cứu ung thư và tế bào gốc, Khám phá thuốc và thử nghiệm độc tính, và Kỹ thuật mô và y học tái tạo) và địa lý (Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á, và Phần còn lại của Thế giới (ROW)).

  • Dự kiến ​​tốc độ tăng trưởng thị phần của phân khúc nghiên cứu ung thư và tế bào gốc sẽ đáng kể trong giai đoạn dự báo. Sự gia tăng đáng kể về tỷ lệ mắc bệnh ung thư và nguồn tài trợ lớn cho nghiên cứu ung thư là những yếu tố quan trọng dự kiến sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng của phân khúc trọng tâm trong giai đoạn dự báo.

Tìm hiểu về đóng góp của từng phân khúc được tóm tắt trong các infographics ngắn gọn và mô tả chi tiết. Xem MIỄN PHÍ Bản mẫu PDF

Động lực và xu hướng của thị trường nuôi cấy tế bào 3D:

Sự gia tăng các bệnh truyền nhiễm là động lực chính thúc đẩy sự tăng trưởng thị trường đáng kể.

Xác định các xu hướng, động lực và thách thức chính trên thị trường. Tải MIỄN PHÍ bản mẫu để truy cập thông tin này.

Dữ liệu chính nào được đề cập trong báo cáo thị trường nuôi cấy tế bào 3D này?

  • CAGR của thị trường trong giai đoạn dự báo
  • Thông tin chi tiết về các yếu tố sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường nuôi cấy tế bào 3D giữa năm 2021 và 2026.
  • Ước tính chính xác quy mô thị trường nuôi cấy tế bào 3D và đóng góp của nó cho thị trường trọng tâm
  • Dự đoán chính xác về các xu hướng và thay đổi trong hành vi của người tiêu dùng sắp tới
  • Tăng trưởng của thị trường nuôi cấy tế bào 3D ở Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và ROW
  • Phân tích sâu sắc về cạnh tranh trên thị trường và thông tin chi tiết về các nhà cung cấp
  • Phân tích toàn diện về các yếu tố sẽ thách thức sự tăng trưởng của các nhà cung cấp thị trường nuôi cấy tế bào 3D.

Các báo cáo liên quan:

Theo ước tính, quy mô thị trường nuôi cấy tế bào toàn cầu sẽ tăng với CAGR 11,3% giữa năm 2022 và 2027. Quy mô thị trường dự kiến sẽ tăng 17,74 tỷ USD. Báo cáo này phân tích sâu về phân khúc thị trường theo sản phẩm (vật tư tiêu hao và thiết bị), đối tượng sử dụng cuối (công ty dược phẩm và công nghệ sinh học, bệnh viện, viện nghiên cứu và học thuật, và những đối tượng khác) và địa lý (Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á, và Phần còn lại của Thế giới). Xu hướng tăng trưởng thị trường được thúc đẩy bởi tiềm năng đáng kể ở các khu vực mới nổi, đặc biệt là Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi.

Theo ước tính, quy mô thị trường vật tư tiêu hao nuôi cấy tế bào sẽ tăng với CAGR 22,3% giữa năm 2022 và 2027. Quy mô thị trường nuôi cấy tế bào dự kiến sẽ tăng 23.729,7 triệu USD. Báo cáo thị trường này phân tích sâu về phân khúc thị trường the