Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Thị trường Pin Nhiên liệu ôxít rắn trị giá 5,4 tỷ USD vào năm 2028 – Báo cáo độc quyền của MarketsandMarketsTM

25 3 Solid Oxide Fuel Cell Market worth $5.4 billion by 2028 - Exclusive Report by MarketsandMarketsTM

CHICAGO, 5 tháng 10 năm 2023Thị trường pin nhiên liệu ôxít rắn dự kiến ​​đạt 5,4 tỷ USD vào năm 2028 từ 1,4 tỷ USD vào năm 2023 với tốc độ CAGR 31,0% trong giai đoạn 2023-2028 theo một báo cáo mới của MarketsandMarketsTM. Pin nhiên liệu ôxít rắn là các thiết bị điện hóa sử dụng công nghệ pin nhiên liệu để tạo ra điện. Pin nhiên liệu ôxít rắn chuyển hóa năng lượng hóa học của nhiên liệu, thường là hydro, thành năng lượng điện thông qua phản ứng hóa học. Những pin nhiên liệu này có thể cung cấp nguồn điện liên tục và đáng tin cậy cho nhiều ứng dụng. Nhu cầu ngày càng tăng đối với các thiết bị điện tử tiêu dùng cùng với việc áp dụng ngày càng nhiều công nghệ pin nhiên liệu ôxít rắn (HDI) cho các giải pháp nguồn điện dự phòng được kỳ vọng sẽ thúc đẩy nhu cầu đối với Thị trường pin nhiên liệu ôxít rắn.

MarketsandMarkets Logo

Xem TOC chi tiết về “Thị trường pin nhiên liệu ôxít rắn
197 – Bảng
56 – Hình ảnh
239 – Trang

Tải xuống PDF Brochure: https://www.marketsandmarkets.com/pdfdownloadNew.asp?id=39365796

Phạm vi Thị trường pin nhiên liệu ôxít rắn:

Báo cáo bao gồm

Chi tiết

Doanh thu thị trường năm 2023

1,4 tỷ USD

Giá trị ước tính đến năm 2028

5,4 tỷ USD

Tốc độ tăng trưởng

Dự kiến ​​tăng trưởng với CAGR 31,0%

Thị trường lớn nhất

Châu Á – Thái Bình Dương

Quy mô thị trường có sẵn cho

2020-2028

Thời gian dự báo

2023-2028

Đơn vị dự báo

Giá trị (triệu USD / nghìn USD)

Báo cáo bao gồm

Dự báo doanh thu, Cạnh tranh, Các yếu tố tăng trưởng và Xu hướng

Các phân khúc được đề cập

Thị trường pin nhiên liệu ôxít rắn theo loại, thành phần, ứng dụng, người sử dụng cuối và khu vực.

Các khu vực địa lý được đề cập

Châu Á – Thái Bình Dương, Bắc Mỹ, Châu Âu và phần còn lại của thế giới

Thách thức chính của thị trường

Suy giảm và bụi cacbon của pin nhiên liệu

Cơ hội thị trường chính

Tiêu thụ điện ngày càng tăng ở các trung tâm dữ liệu

Động lực thị trường chính

Giới thiệu các quy định nghiêm ngặt về khí thải cacbon

Phân khúc pin nhiên liệu ôxít rắn ống, theo loại, dự kiến ​​sẽ tăng trưởng ở mức CAGR cao nhất trong giai đoạn dự báo.

Dựa trên loại, Thị trường pin nhiên liệu ôxít rắn được chia thành pin nhiên liệu ôxít rắn phẳng và pin nhiên liệu ôxít rắn ống. Phân khúc pin nhiên liệu ôxít rắn ống dự kiến sẽ là phân khúc tăng trưởng nhanh nhất trong giai đoạn dự báo, do phân bố nhiệt đều trong hệ thống. SOFC ống hoạt động ở nhiệt độ 900-1.000°C và thể hiện mật độ công suất cao hơn so với SOFC phẳng. Các ống cung cấp điện trở cao và dễ dàng bịt kín. Một số thiết kế ống loại bỏ nhu cầu về đệm kín và cho phép giãn nở nhiệt.

Ứng dụng cố định, dự kiến sẽ là phân khúc lớn nhất trong giai đoạn dự báo

Báo cáo này chia Thị trường pin nhiên liệu ôxít rắn theo ứng dụng thành ba phân khúc: cố định, di động và vận tải. Phân khúc cố định dự kiến sẽ là phân khúc lớn thứ hai trong giai đoạn dự báo. Phân khúc cố định được chia thành ba phân khúc: nguồn năng lư