Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Thị trường quản lý chất thải y tế sẽ tăng 3,32 tỷ USD trong giai đoạn 2022-2027 | Sự phát triển của ngành chăm sóc sức khỏe thúc đẩy tăng trưởng – Technavio

NEW YORK, 14 tháng 9 năm 2023 – Quy mô thị trường quản lý chất thải y tế dự kiến sẽ tăng 3,32 tỷ USD trong giai đoạn 2022-2027. Tuy nhiên, đà tăng trưởng của thị trường sẽ đạt CAGR 5,5% trong giai đoạn dự báo. Thị trường được chia thành các phân khúc theo loại (không nguy hiểm và nguy hiểm), kỹ thuật (xử lý ngoài site và xử lý tại chỗ) và Địa lý (Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á – Thái Bình Dương, Nam Mỹ và Trung Đông và Châu Phi). Sự phát triển của ngành chăm sóc sức khỏe thúc đẩy thị trường quản lý chất thải y tế. Các yếu tố như sự gia tăng dân số toàn cầu và nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng dẫn đến sự gia tăng đáng kể các hoạt động chăm sóc sức khỏe. Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe thực hiện các quy định nghiêm ngặt liên quan đến quản lý chất thải y tế. Điều này dẫn đến nhu cầu gia tăng đối với các giải pháp quản lý chất thải y tế hiệu quả. Ngoài ra, nhu cầu về các dịch vụ này cũng tăng do nhiều cơ sở y tế thuê ngoài việc quản lý chất thải y tế của họ cho các công ty chuyên biệt. Do đó, các yếu tố đó thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường quản lý chất thải y tế trong giai đoạn dự báo. Báo cáo phân tích quy mô và tốc độ tăng trưởng của thị trường và cung cấp các dự báo chính xác về sự tăng trưởng của thị trường. Xem mẫu PDF miễn phí


Technavio đã công bố báo cáo nghiên cứu thị trường mới nhất của mình có tên Global Medical Waste Management Market 2023-2027

Những điểm nổi bật:

 • Báo cáo công nhận một số công ty sau đây là những nhà chơi chính trên thị trường quản lý chất thải y tế: Advanced Micro Devices Inc., All Medical Waste Australia Pty Ltd., BioMedical Waste Solutions LLC, BWS Inc., Casella Waste Systems Inc., Clean Harbors Inc., Daniels Health, EcoMed Services, EPCO, Gamma Waste Systems, GIC Medical Disposal Inc., GRP and Associates Inc., Hawaii Bio Waste Systems Inc., Larson Miller Inc., MEDPRO Disposal LLC, Stericycle Inc., Trilogy MedWaste Inc., Triumvirate Environmental, Veolia Environnement SA, và Waste Management Inc.
 • Thị trường Quản lý Chất thải Y tế có tính chất phân mảnh.
 • Thị trường dự kiến quan sát mức tăng trưởng 5,0% theo năm vào năm 2023.

Động lực thị trường:

Xu hướng

 • Sự tiến bộ về công nghệ là một xu hướng đang nổi lên trên thị trường quản lý chất thải y tế.
 • Công nghệ vi sóng và khử trùng hấp là sự phát triển của các công nghệ đổi mới, giúp tăng hiệu quả quản lý chất thải y tế, giảm chi phí và cải thiện an toàn.
 • Các công nghệ đổi mới bao gồm công nghệ vi sóng, khử trùng hấp và xử lý hóa chất đang được phát triển và áp dụng để cải thiện hiệu quả và an toàn trong quản lý chất thải y tế.
 • Do đó, việc áp dụng công nghệ tiên tiến ngày càng tăng dự kiến sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường quản lý chất thải y tế toàn cầu trong giai đoạn dự báo.

Thách thức

 • Thiếu nhận thức thách thức sự tăng trưởng của thị trường quản lý chất thải y tế.
 • Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và công chúng thiếu nhận thức về việc thải bỏ chất thải y tế đúng cách, dẫn đến việc thải bỏ không đúng cách và các mối nguy hiểm tiềm ẩn về sức khỏe và môi trường.
 • Ngoài ra, việc xử lý không đúng cách chất thải nguy hiểm của nhân viên như vậy có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của họ.
 • Do đó, những thách thức đó cản trở sự tăng trưởng của thị trường trong giai đoạn dự báo.

Báo cáo cũng đề cập đến thông tin về các xu hướng và thách thức sắp tới. Khám phá thông tin chi tiết bằng cách mua báo cáo

Phân khúc chính:

Phân khúc không nguy hiểm sẽ rất quan trọng đối với sự tăng trưởng của thị trường trong giai đoạn dự báo. Phân khúc không nguy hiểm bao gồm bao bì nhựa, thủy tinh và nhựa sạch, giấy và các tông, và các sản phẩm văn phòng. Để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm cho con người, chất thải y tế cần được thải bỏ đúng cách, tăng nhu cầu quản lý chất thải y tế. Do đó, các yếu tố đó thúc đẩy sự tăng trưởng của phân khúc trong giai đoạn dự báo. Xem đóng góp của các phân khúc đối với thị trường, Yêu cầu mẫu báo cáo miễn phí

Các báo cáo liên quan:

Quy mô thị trường tái chế chất thải điện tử ước tính sẽ tăng trưởng với CAGR 15,67% giữa năm 2022 và 2027. Quy mô thị trường dự kiến sẽ tăng 16.004,9 triệu USD.

Quy mô thị trường quản lý chất thải ướt ước tính sẽ tăng trưởng với CAGR 5,08% giữa năm 2022 và 2027. Quy mô thị trường dự kiến sẽ tăng 36,54 tỷ USD.