Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Voltage Metals Corp. công bố đóng cửa đợt chào bán riêng lẻ và giao dịch cổ phiếu để thanh toán nợ

30 8 Voltage Metals Corp. Announces Closing of Private Placement and Shares for Debt Transaction

TORONTO, 19 tháng 9 năm 2023 /CNW/ – Voltage Metals Corp. (“Voltage” hoặc “Công ty”) (CSE: VOLT) (OTC: VLTMF) xin thông báo rằng Công ty đã hoàn tất đợt chào bán riêng lẻ không bảo lãnh với tổng doanh thu 155.190 đô la Canada thông qua phát hành 5.173.000 cổ phiếu phổ thông với giá 0,03 đô la Canada mỗi cổ phiếu.


Voltage Metals Logo (CNW Group/Voltage Metals Corp.)

Ngoài ra, Công ty đã thanh toán 37.500 đô la Canada nợ cho một chủ nợ không liên kết về các dịch vụ khoan thăm dò thông qua phát hành 1.250.000 cổ phiếu phổ thông.

Các bên môi giới đủ điều kiện được trả hoa hồng bằng tiền mặt bằng 3% tổng số tiền thu được từ các đăng ký do các bên môi giới đó giới thiệu.

Công ty dự định sử dụng số tiền thu được cho báo cáo kỹ thuật, các khoản đầu tư chiến lược tiềm năng và vốn lưu động chung.

Tất cả các chứng khoán được phát hành như mô tả ở trên sẽ phải tuân theo thời gian hạn chế bốn tháng theo luật chứng khoán Canada hiện hành.

Giới thiệu về Voltage

Voltage là một công ty thăm dò và phát triển kim loại quan trọng tập trung vào các dự án của Canada gần các mỏ đang hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động.

Tuyên bố hướng tới tương lai

Thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố và thông tin hướng tới tương lai trong phạm vi luật chứng khoán và luật thông tin hướng tới tương lai hiện hành của Canada và Hoa Kỳ. Việc sử dụng bất kỳ từ ngữ nào như “mong đợi”, “dự kiến”, “tiếp tục”, “ước tính”, “mục tiêu”, “đang diễn ra”, “có thể”, “sẽ”, “dự án”, “nên”, “kế hoạch”, “dự định” và các biểu hiện tương tự nhằm xác định thông tin hoặc tuyên bố hướng tới tương lai. Các tuyên bố và thông tin hướng tới tương lai nêu trên dựa trên một số kỳ vọng và giả định then chốt của ban quản lý. Mặc dù ban quản lý của Công ty tin tưởng rằng các kỳ vọng và giả định mà các tuyên bố và thông tin hướng tới tương lai như vậy dựa trên là hợp lý, không nên quá phụ thuộc vào các tuyên bố và thông tin hướng tới tương lai đó. Không thể đảm bảo rằng chúng sẽ chứng tỏ là chính xác. Theo bản chất, các thông tin hướng tới tương lai như vậy phải chịu các rủi ro và sự không chắc chắn khác nhau, có thể dẫn đến kết quả và kỳ vọng thực tế khác biệt đáng kể so với các kết quả và kỳ vọng dự kiến được thể hiện. Độc giả được cảnh báo không nên đặt niềm tin quá mức vào các thông tin hướng tới tương lai này, được đưa ra vào ngày này, và không nên sử dụng các thông tin hướng tới tương lai như vậy cho bất kỳ mục đích nào ngoài mục đích dự định. Ban quản lý của Công ty không có nghĩa vụ cập nhật công khai hoặc sửa đổi bất kỳ thông tin hướng tới tương lai nào, cho dù do thông tin mới, các sự kiện trong tương lai hay các nguyên nhân khác, trừ khi được luật pháp yêu cầu.

NGUỒN Voltage Metals Corp.