Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

VPN.com Thông báo tên miền Hit.com đang được bán

59 1 VPN.com Announces Hit.com Domain For Sale

ATLANTANEW DELHI, Oct. 27, 2023VPN, một nhà lãnh đạo trong các exact-match domain name brokerage tiếp tục xây dựng thành công trong ngành tên miền đẳng cấp với thông báo về việc bán Hit.com.

“Hit.com đại diện cho một trong những tên miền dot com ba chữ cái tốt nhất trên internet. Từ này mang tính mạnh mẽ, ngắn gọn và liên quan đến internet. Các khả năng sử dụng và tùy chọn thương hiệu gần như vô hạn. Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ trong nhiều tháng qua để chuẩn bị cho việc bán này. Chúng tôi đang xem xét tất cả các đề nghị nghiêm túc và cuối cùng hiện nay,” theo lời Michael Gargiulo, CEO tại VPN.com.

Theo Google Keyword Planner, công cụ phân tích lượng tìm kiếm hàng đầu, thuật ngữ “Hit” nhận gần 700.000 lượt tìm kiếm mỗi tháng trên toàn cầu. Lượng tìm kiếm đáng kể này phù hợp với báo cáo của Merrium Webster về hơn 23 định nghĩa cho thuật ngữ “Hit” bao gồm định nghĩa phổ biến nhất liên quan đến tiếp thị internet, “một lượt truy cập hoặc hit lên một trang web”.

“Tôi đã sở hữu Hit.com trong một thời gian dài. Chúng tôi nhận được vô số lời đề nghị trong nhiều năm nhưng sau khi nhận được một đề nghị rất nghiêm túc 7 chữ số, chúng tôi cảm thấy thuê một môi giới để tối đa hóa giao dịch là cần thiết, đó là lý do chúng tôi thuê VPN.com. Tôi sở hữu rất nhiều tên miền tuyệt vời và cho đến năm nay, chưa bao giờ đưa ra bán. Tôi rất phấn khởi cho người mua tương lai, bất kể họ ở đâu,” theo lời Rohit Singal, chủ sở hữu của Hit.com.

Tên miền Hit.com chỉ có sẵn độc quyền tại vpn.com/domains

Để thắc mắc về Hit.com và biết thêm chi tiết xin vui lòng gửi email ngay: michael@vpn hoặc sharjil@vpn.com

“Hit.com đã đăng ký từ tháng Sáu năm 1994 khiến nó trở thành một trong những tên miền lâu đời nhất trên internet. Tên miền mạnh mẽ và đẳng cấp này không chỉ mạnh mẽ từ góc độ xây dựng thương hiệu mà còn thu hút được nhiều lưu lượng và lượng tìm kiếm,” theo lời Sharjil Saleem, Phó chủ tịch phụ trách Tên miền tại VPN.com.

VPN.com gần đây đã công bố một giao dịch liên quan đến tên miền siêu đẳng cấp University.com, sau đó được tiết lộ bởi Andrew Tate trên Twitter, hiện đã được xem hơn 9 triệu lượt.

Các tên miền đẳng cấp khác đang được bán bao gồm: Ninja.com, Product.com, Marine.com, 445.com, và Lug.com.

VPN.com cũng đại diện cho các Nhà mua đẳng cấp cần dịch vụ môi giới mua tên miền bí mật.

Để tìm hiểu về môi giới tên miền của VPN hoặc để xem danh sách đầy đủ các tên miền đẳng cấp có sẵn, vui lòng truy cập: https://vpn.com/domains

Để tìm hiểu về các yêu cầu mua hiện tại tại VPN, vui lòng truy cập: https://www.vpn.com/domains/request

Để tìm hiểu cách định giá tên miền đẳng cấp chính xác, vui lòng truy cập: https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2018/08/07/exact-match-domains-how-to-price-these-high-value-assets

Để tìm hiểu cách tìm một môi giới tên miền tốt, vui lòng truy cập: https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2019/04/17/how-to-find-a-great-domain-name-broker/

Xem thêm từ VPN.com trên Forbes tại: