Đại hội Công đoàn Công ty Đầu tư Tài Chính Nhà nước TP HCM (HFIC) lần thứ II (nhiệm kỳ 2023 – 2028) đã diễn ra ngày 19-5. Nhiệm kỳ 2015 – 2023, thực hiện chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC-LĐ, ngoài tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, Công đoàn HFIC còn chủ động thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi cho người lao động. 

Đặc biệt, Công đoàn HFIC còn hỗ trợ 1.232 đoàn viên – lao động vay vốn với lãi suất thấp từ Tổ chức Tài chính vi mô CEP với tổng số tiền 27,8 tỉ đồng. 

Đại biểu biểu quyết các chỉ tiêu đại hội đề ra

  • Nhiều điểm mới tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới gồm 11 thành viên. Ông Dương Thế Vũ tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028.

Ban Chấp hành Công đoàn HFIC nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt tại đại hội


Huỳnh Như