Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Giảm năm đóng, lương hưu có đủ sống?

Giảm năm đóng, lương hưu có đủ sống?(NLĐO) – Theo nhiều bạn đọc Báo Người Lao Động, việc giảm năm đóng chỉ hợp lý với người tham gia BHXH muộn, do vậy cơ quan soạn thảo Luật BHXH cần có phương án phù hợp cho từng đối tượng.