Ngày 1-8, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh đã chủ trì cuộc họp chỉ đạo về việc giải thể Trung tâm Giống cây trồng Bình Định. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan ở địa phương.

Một trại cây giống của Trung tâm Giống cây trồng Bình Định vào thời điểm đơn vị này còn hoạt động

Theo Sở NN-PTNT Bình Định, Trung tâm Giống cây trồng Bình Định được UBND tỉnh Bình Định ra quyết định thành lập vào năm 2002. Đây là đơn vị sự nghiệp khoa học có thu, tự trang trải một phần kinh phí để hoạt động và có chức năng hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, khảo nghiệm, chọn tạo giống cây trồng…

Tuy nhiên, từ năm 2017 đến năm 2019, Trung tâm Giống cây trồng Bình Định hoạt động không hiệu quả, thua lỗ, mất cân đối lớn về tài chính. Cụ thể, năm 2017, doanh thu chỉ đủ bù đắp chi phí; năm 2018, lỗ hơn 904 đồng; năm 2019, lỗ gần 4,1 tỉ đồng.

Từ đầu năm 2020 đến nay, Trung tâm Giống cây trồng Bình Định không thể duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, không có nguồn thu bù đắp chi phí phát sinh nên phần lớn viên chức và người lao động đã xin nghỉ việc; nếu tiếp tục kinh doanh sẽ bị lỗ nhiều hơn và mất vốn của Nhà nước.

Nguyên nhân chủ yếu là do Trung tâm Giống cây trồng Bình Định không đủ khả năng cạnh tranh với các đơn vị cùng lĩnh vực hoạt động kinh doanh trên thị trường; đồng thời, một số hoạt động cung ứng dịch vụ được Nhà nước đặt hàng cho Trung tâm thực hiện (cung ứng giống lúa lai, khảo nghiệm chọn giống, chuyển giao kỹ thuật…) đã được chuyển giao cho các địa phương thực hiện.


Đức Anh