VIDEO: Bị cáo Tề Trí Dũng tiếp tục nhận án, bồi thường hơn 40 tỉ đồng


Thực hiện: HUẾ XUÂN – NGỌC LÝ