Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Xem trực tiếp: Hạ viện Mỹ tổ chức vòng bỏ phiếu thứ hai cho Chủ tịch

House Lawmakers Work Towards Electing New Speaker On Capitol Hill

Hạ viện trở lại với phiên bỏ phiếu thứ hai cho Chủ tịch Hạ viện khi ông Jim Jordan (R-Oh.) đang cố gắng thuyết phục được nhiều người không ủng hộ cho công việc này sau khi thua trong phiên bỏ phiếu đầu tiên vào Thứ Ba.