Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Cayler Capital, CTA dầu thô, lọt vào danh sách ngắn của “HFM With.Intelligence PERFORMANCE AWARDS” trong Managed Futures của Mỹ

Cayler Capital, chương trình CTA Dầu mỏ Hệ thống hàng đầu, lọt vào danh sách rút gọn của TOP 8 Quỹ trong hạng mục dưới 1 tỷ USD cùng với các Quỹ hàng đầu trong ngành.Jackson, Wyoming Ngày 8 tháng 9 năm 2023 – Cayler Capital LLC, tự hào thông báo rằng họ đã lọt vào danh sách rút gọn Giải thưởng Hiệu suất HFM With. Intelligence năm 2023 ở 2 hạng mục – “Hợp đồng Tương lai Quản lý (CTA) – dưới 1 tỷ USD” và “Chiến lược Định lượng dưới 1 tỷ USD.”
7 ứng cử viên khác trong mỗi hạng mục bao gồm các đội ngũ uy tín như AQR Capital Management, J E Moody & Company LLC, R. G. Niederhoffer Capital Management, và Anacapa Advisors, LLC.
Cayler Capital, nhà lãnh đạo trong các Chương trình CTA Giá trị Tương đối Hệ thống, tập trung vào Dầu và các sản phẩm liên quan, đón nhận một quý 3 năm 2023 phi thường với nhiều sự công nhận của ngành và một bổ nhiệm chiến lược:
1. Danh sách rút gọn Hiệu suất CTA HFM WIth.intelligence 2023
– Cayler Capital rất vui mừng khi được công bố nằm trong danh sách rút gọn của Giải thưởng Hiệu suất HFM WIth.intelligence trong các hạng mục “Hợp đồng tương lai quản lý (CTA) – dưới 1 tỷ USD” VÀ “Chiến lược Định lượng dưới 1 tỷ USD”, biến họ thành một trong tám quỹ xuất sắc trong mỗi danh sách uy tín này.
2. Top 10 trong aiSource CTA Database
– Cayler Capital cũng được aiSource đặt tên là một trong 10 CTA HÀNG ĐẦU vào ngày 22 tháng 8, khẳng định vị thế của chúng tôi trong ngành.
3. Cập nhật Lãnh đạo: Sam Vogel
– Trong một dấu mốc quan trọng khác, Cayler Capital chào đón ông Sam Vogel với vai trò Giám đốc Tiếp thị và Vận hành mới. Ông Vogel sẽ làm việc chặt chẽ với người sáng lập Cayler Capital, ông Brent Belote, để tinh giản hoạt động và quản lý tăng trưởng tài sản.
“Đây là một trong những quý biến đổi nhất đối với Cayler Capital, nhờ sự công nhận của ngành và việc bổ nhiệm ông Vogel,” ông Brent Belote, Người sáng lập và CIO nói.
Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Cayler Capital hoặc liên hệ với Sam Vogel theo số (713) 449-6202 hoặc sam@caylercapital.com.
Liên hệ Truyền thôngCayler Capitalsam@caylercapital.com7134496202574 E Hall Avehttps://caylercapital.comNguồn: Cayler Capital