Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

NexGen thu vốn 110 triệu USD thông qua phát hành trái phiếu chuyển đổi chiến lược

VANCOUVER, BC, 22 tháng 9 năm 2023 /CNW/ – NexGen Energy Ltd. (“NexGen” hoặc “Công ty”) (TSX: NXE) (NYSE: NXE) (ASX: NXG) rất vui mừng thông báo rằng Công ty đã hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ không có môi giới trước đó ( “Đợt chào bán”) với tổng giá trị gốc 110 triệu USD trái phiếu chuyển đổi không đảm bảo ( “Trái phiếu”) với Queen’s Road Capital Investment Ltd. (“QRC”) và Washington H Soul Pattinson và Công ty TNHH (“WHSP”).

Hiện tại NexGen có dự trữ tiền mặt 330 triệu đô la Canada.

Điều khoản của Trái phiếu

Trái phiếu có lãi suất cố định 9,0% ( “Lãi suất”), có ngày đáo hạn vào ngày 22 tháng 9 năm 2028, và có thể được chuyển đổi theo lựa chọn của người nắm giữ thành cổ phiếu phổ thông của NexGen ( “Cổ phiếu phổ thông”) với mức giá chuyển đổi ( “Giá chuyển đổi”) 6,76 USD cho mỗi Cổ phiếu phổ thông, tương ứng với mức giá cao hơn 30% so với giá trung bình gia quyền của cổ phiếu phổ thông ( “VWAP”) trên Sở Giao dịch Chứng khoán Toronto trong năm ngày giao dịch trước khi ký các thỏa thuận ràng buộc về Trái phiếu.

Lãi suất được trả hàng năm, mỗi 6 tháng một lần kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2023. Hai phần ba Lãi suất (tương đương 6% mỗi năm) được thanh toán bằng tiền mặt. Một phần ba Lãi suất còn lại (tương đương 3% mỗi năm) được thanh toán bằng cổ phiếu phát hành với giá bằng giá VWAP 20 ngày trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York ( “NYSE”) kết thúc vào ngày giao dịch thứ ba trước ngày Lãi suất đến hạn.

Công ty có quyền, vào hoặc sau ngày kỷ niệm 3 năm phát hành Trái phiếu, vào bất kỳ thời điểm nào mà VWAP 20 ngày trên NYSE vượt quá 130% Giá chuyển đổi, để mua lại Trái phiếu với mệnh giá cộng với Lãi suất đã phát sinh và chưa thanh toán.

Công ty đã phát hành tổng cộng 634.615 Cổ phiếu phổ thông cho QRC và WHSP như một khoản phí thiết lập liên quan đến Đợt chào bán, tương đương 3% tổng giá trị gốc của Trái phiếu.

Các Điều khoản Thống nhất Chiến lược

Liên quan đến Đợt chào bán, Công ty đã ký kết một thỏa thuận quyền của nhà đầu tư sửa đổi và tái khẳng định với QRC, và một thỏa thuận quyền của nhà đầu tư với WHSP, mỗi thỏa thuận bao gồm các điều khoản về sự thống nhất biểu quyết, hạn chế mua bán và chuyển nhượng cổ phiếu sẽ áp dụng (với một số ngoại lệ) trừ khi và cho đến khi có sự thay đổi quyền kiểm soát Công ty.

Công ty được QRC và WHSP thông báo rằng, sau khi hoàn tất Đợt chào bán và việc chuyển đổi trái phiếu và mua cổ phiếu chiến lược năm 2020 được đề cập dưới đây, họ sẽ nắm giữ lần lượt khoảng 2,3% và 1,7% trong tổng số khoảng 518 triệu Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành (trên cơ sở chưa pha loãng).

Sử dụng nguồn vốn

Bao gồm cả nguồn vốn từ Đợt chào bán và doanh số bán hàng theo chương trình bán cổ phiếu theo thị trường trước đó của Công ty, dự trữ tiền mặt của NexGen hiện khoảng 330 triệu đô la Canada có sẵn để tài trợ cho việc phát triển liên tục và thăm dò thêm các tài sản khoáng sản của Công ty, cũng như cho các mục đích kinh doanh chung.

Chuyển đổi Trái phiếu Chuyển đổi 15 Triệu USD và Mua cổ phiếu Chiến lược

QRC đồng ý cung cấp thông báo cho người quản lý chứng thư, trong vòng 5 ngày làm việc tới, về quyết định chuyển đổi toàn bộ số tiền gốc 15 triệu USD trái phiếu chuyển đổi đang lưu hành của mình thành Cổ phiếu phổ thông. Các trái phiếu này được Công ty phát hành vào năm 2020 với ngày đáo hạn vào ngày 27 tháng 5 năm 2025. Việc chuyển đổi sẽ diễn ra phù hợp với các điều khoản của chứng thư ủy thác hiện hành điều chỉnh các trái phiếu đó, dẫn đến việc phát hành khoảng 8,6 triệu Cổ phiếu phổ thông cho QRC (bao gồm một phần lãi suất đã phát sinh và chưa thanh toán của các trái phiếu đó và với tỷ giá hối đoái hiện tại, với số lượng Cổ phiếu phổ thông thực tế sẽ được phát hành phụ thuộc vào tỷ giá hối đoái tại thời điểm chuyển đổi).

Liên quan đến Đợt chào bán, NexGen được WHSP thông báo rằng WHSP đã mua 8,7 triệu Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành từ QRC từ phần vốn cổ phần trong khoản đầu tư của họ vào Công ty vào năm 2020.

Cố vấn và Luật sư

Aitken Mount Capital Partners đóng vai trò cố vấn tài chính. Farris LLP đóng vai trò luật sư.

Về NexGen

NexGen Energy là một công ty Canada tập trung vào việc cung cấp năng lượng sạch cho tương lai. Dự án Rook I của Công ty đang được phát triển tối ưu thành mỏ uranium quy mô lớn sản xuất với chi phí thấp nhất trên thế giới, kết hợp các tiêu chuẩn ưu việt nhất về môi trường và quản trị xã hội. Dự án Rook I được hỗ trợ bởi một Báo cáo Khả thi tuân thủ Chỉ thị Quốc gia 43-101 (“NI 43-101”) nêu chi tiết hiệu quả môi trường ưu việt và kinh tế hàng đầu ngành của dự án. NexGen được dẫn dắt bởi một đội ngũ có kinh nghiệm trong ngành uranium và khai khoáng, với chuyên môn trải khắp toàn b