Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Yuyu Healthcare tiến hành quảng bá toàn cầu tại Vitafoods Châu Á 2023

55 5 Yuyu Healthcare Conducts Global Promotion at Vitafoods Asia 2023

SEOUL, Hàn Quốc, 21 tháng 9 năm 2023 — Yuyu Healthcare sẽ tham gia sự kiện Vitafoods Asia 2023 tại Bangkok, Thái Lan với mục tiêu bước vào thị trường toàn cầu.

Yuyu Healthcare Conducts Global Promotion at Vitafoods Asia 2023

Yuyu Healthcare sẽ vận hành một gian hàng tại sự kiện và tập trung vào việc quảng bá công nghệ sản xuất thực phẩm chức năng sức khỏe ODM của mình. Yuyu Healthcare sẽ phân phối các video hoạt hình giới thiệu danh mục phát triển nguyên liệu thô và đăng ký bằng sáng chế của mình cũng như phân phối các mẫu công thức và đóng gói.

Giám đốc điều hành của Yuyu Healthcare cho biết: “Lần đầu tiên trong lịch sử, Yuyu Healthcare sẽ vận hành một gian hàng tại một sự kiện quốc tế như Vitafoods Asia 2023. Đây là bước ngoặt cho sự phát triển của doanh nghiệp và chúng tôi dự định sẽ tiếp tục tìm kiếm khách hàng nước ngoài trong tương lai.”

Yuyu Healthcare đạt doanh thu 27,5 tỷ KRW vào năm 2022, và được chọn là một công ty sao của Gangwon dẫn đầu việc khôi phục nền kinh tế của Gangwon-do thông qua tăng trưởng chia sẻ trong khu vực vào năm 2020.

Ảnh – https://postvn.com/wp-content/uploads/2023/09/c727e257-yuyu_healthcare_conducts_global_promotion_at_vitafoods_asia_2023.jpg