Theo đó, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) sẽ chọn 4 trong 5 bộ trưởng để trả lời chất vấn tại kỳ họp này.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng là 1 trong 5 “ứng viên” để ĐBQH lựa chọn chất vấn. Ảnh: Phạm Thắng

  • Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí đề cập tới vụ Việt Á khi trả lời chất vấn

  • Chủ tịch Quốc hội: Nghiên cứu chất vấn về đăng kiểm, khó khăn bất động sản, trái phiếu

  • Trả lời chất vấn về dự án trên “đất vàng” ở Hà Nội đề xuất xây vượt tầng và chậm

Nhóm vấn đề 1 thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH-CN) gồm: chiến lược phát triển KH-CN quốc gia; giải pháp đẩy mạnh ứng dụng và triển khai những thành tựu, sản phẩm KH-CN tiên tiến vào cuộc sống.

Việc ứng dụng công nghệ cao phục vụ phát triển kinh tế – xã hội (KT-XH), nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp. Việc bố trí, quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước chi cho nghiên cứu khoa học thời gian qua…

Trách nhiệm trả lời chính là Bộ trưởng KH-CN Huỳnh Thành Đạt.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT), Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT)… cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Nhóm vấn đề 2 là lĩnh vực thuộc trách nhiệm của Bộ Tư pháp gồm: Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật. Thực trạng và giải pháp khắc phục hạn chế, bất cập, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính và bồi thường nhà nước…

Trách nhiệm trả lời chính là Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang; Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Nội vụ, GD-ĐT; Tổng Thanh tra Chính phủ cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Nhóm vấn đề 3 về lĩnh vực dân tộc gồm: Trách nhiệm của Ủy ban Dân tộc và công tác phối hợp với các bộ, ngành trong triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Chính sách thu hút nguồn lực hỗ trợ đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện KT-XH khó khăn và đặc biệt khó khăn.

Việc giải quyết khó khăn về đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc, khắc phục tình trạng du cư, du canh tự phát, chặt phá rừng.

Trách nhiệm trả lời chính là Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang; Bộ trưởng các Bộ: KH-ĐT, Tài chính, Nội vụ, NN-PTNT… cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Nhóm vấn đề 4 về lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội (LĐ-TB-XH) gồm: Giải pháp phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của các ngành, lĩnh vực.

Thực trạng việc làm cho người lao động và giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tạo việc làm cho người lao động trong giai đoạn hiện nay.

Giải pháp khắc phục bất cập, hạn chế trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội (doanh nghiệp trốn đóng, chiếm dụng, nợ tiền bảo hiểm xã hội, tình trạng cấu kết, lập khống, làm giả hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm, chi sai chế độ…); công tác quản lý Quỹ Bảo hiểm xã hội; giải pháp khắc phục tình trạng người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần có xu hướng gia tăng.

Trách nhiệm trả lời chính là Bộ trưởng LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, KH-ĐT, GD&-ĐT, Nội vụ cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Nhóm vấn đề 5 thuộc lĩnh vực giao thông vận tải (GTVT) gồm: Giải pháp hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, hạn chế tai nạn giao thông trong cả nước, giảm ùn tắc giao thông tại các TP lớn.

Trách nhiệm quản lý nhà nước trong hoạt động kiểm định; giải pháp tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng công tác kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ, đường thủy nội địa.

Quản lý hoạt động vận tải, chất lượng phương tiện; công tác đào tạo, sát hạch, cấp, thu hồi và quản lý giấy phép điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy nội địa.

Trách nhiệm trả lời chính là Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; Bộ trưởng các Bộ: KH-ĐT, Tài chính, Xây dựng, KH-CN, Công an, Quốc phòng cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra trong 2,5 ngày bắt đầu từ 6-6 và được phát thanh, truyền hình trực tiếp.

Kỳ họp thứ 5 khai mạc ngày 22-5 và dự kiến bế mạc vào ngày 23-6 theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội.


B.Trân