Ngày 3-12, tại Hà Nội, Diễn đàn quốc gia thường niên văn hóa với doanh nghiệp 2022 với chủ đề “Chấn hưng văn hóa – nền tảng phục hồi và phát triển kinh tế bền vững” đã được tổ chức. 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng trao chứng nhận đạt chuẩn Văn hoá kinh doanh Việt Nam cho đại diện doanh nghiệp

Phát biểu tại diễn đàn, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng hy vọng diễn đàn sẽ là hoạt động thiết thực lan tỏa sâu rộng những ý nghĩa, thông điệp của Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam”; nêu cao vai trò của văn hóa trong sự phát triển bền vững của đất nước. Đồng thời, khai thác tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực văn hóa như là “đòn bẩy” và trợ lực quan trọng để phục hồi và phát triển kinh tế; đẩy mạnh phong trào xây dựng văn hóa kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp…

Ông Hồ Anh Tuấn – Chủ tịch Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” – cho biết dù mới được triển khai một thời gian ngắn nhưng Bộ tiêu chí Văn hóa kinh doanh Việt Nam đã nhanh chóng khẳng định sự cần thiết đối với hoạt động kinh doanh nói riêng và sự phát triển toàn diện của từng doanh nghiệp.

Diễn đàn do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công Thương, Bộ VH-TT-DL, Ban tổ chức triển khai cuộc vận động “Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” (Ban tổ chức 248), Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức. Diễn đàn cũng là dịp cộng đồng doanh nghiệp kiến nghị, đề xuất về cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh; lan tỏa sâu rộng Cuộc vận động “Xây dựng Văn doanh nghiệp Việt Nam” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Trong thư gửi Ban Tổ chức diễn đàn, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ sau 5 năm triển khai cuộc vận động, số lượng doanh nghiệp tham gia cuộc vận động và đăng ký “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam” tăng nhanh; trong đó có nhiều doanh nghiệp lớn, đi đầu trong đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất kinh doanh hiệu quả, tạo nhiều việc làm, thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước và trách nhiệm xã hội.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đặt niềm tin vào đội ngũ doanh nhân và mong muốn cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam luôn nêu cao khát vọng, ý thức vì Việt Nam giàu mạnh, phát triển bền vững…


Yến Anh