Chiều 9-9, UBND TP Hà Nội tổ chức họp báo, thông tin về tình hình hình kinh tế, xã hội tháng 8-2022 của thành phố.

Liên quan đến việc nghiên cứu làn đường cho xe đạp, ông Trần Hữu Bảo, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nội, đã cho biết thêm một số thông tin.

Ông Trần Hữu Bảo, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nội, cung cấp thông tin tại buổi họp báo

Theo ông Bảo, ngày 5-4-2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 48/NQ-CP “Về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025”, trong đó có giao cho UBND các thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, TP HCM triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nghiên cứu thí điểm làn đường dành cho xe đạp.

Trên cơ sở đó, UBND TP Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 31-8-20022, để thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP của Chính phủ. Kế hoạch đã đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện cụ thể trong đó có nhiệm vụ nghiên cứu thí điểm làn đường dành cho xe đạp trên địa bàn thành phố.

“Hiện nay, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đang được thành phố giao chủ trì, phối hợp với Công an TP, các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã có liên quan nghiên cứu, đề xuất, triển khai thí điểm bố trí làn đường đi ưu tiên cho xe đạp trên một số tuyến đường phù hợp, bảo đảm an toàn giao thông. Nội dung này mới đang ở bước nghiên cứu” – ông Bảo cho biết.

Ông Bảo cũng cho biết theo Nghị quyết 04 năm 2017 của HĐND TP thì Sở Giao thông vận tải Hà Nội được giao nhiệm vụ xây dựng 2 đề án gồm phân vùng hoạt động xe máy và và thu phí phương tiện nội đô. Đây là 2 đề án phức tạp, tác động sâu rộng đến người dân, không chỉ người dân Thủ đô chịu tác động mà cả người dân từ tỉnh ngoài. Do đó cần nghiên cứu, chuẩn bị kỹ.

Hiện, Sở Giao thông vận tải đã tổ chức nhiều hội thảo lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, cơ quan quản lý, đồng thời phát phiếu điều tra, thu thập ý kiến của người dân. Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến góp ý, Sở đang hoàn thiện nội dung đề án. Sẽ tiếp tục lấy ý kiến người dân, báo cáo cấp thẩm quyền và thông tin với báo chí về nội dung đề án.


B.H.Thanh