Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Văn Dành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, nhấn mạnh: Bất động sản (BĐS) không chỉ là những khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư mà BĐS thực chất là tài sản trường tồn của mỗi địa phương, mỗi quốc gia. Giá trị của BĐS phản ánh phần nào chiến lược phát triển thông minh của mỗi vùng đất, đặc biệt với những vùng đất không thực sự có nhiều ưu đãi về tự nhiên và lịch sử. 

Ông Giang Quốc Dũng phát biểu nhận nhiệm vụ

Tai đại hội, các đại biểu đã thảo luận về quy hoạch phát triển tỉnh Bình Dương và xu hướng chuyển đổi của thị trường BĐS; công nghệ BIM trong xây dựng.

Hiệp hội BĐS Bình Dương đã đề ra nhiều nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới gồm: Đoàn kết cùng phát triển; chuyển đổi số BĐS theo hướng tối ưu hóa giá trị; kiến tạo BĐS thông minh, tuân thủ quy định pháp luật.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hiệp hội BĐS Bình Dương nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 18 thành viên. Ông Giang Quốc Dũng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Becamex IDC, được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội BĐS Bình Dương nhiệm kỳ mới.


Thảo Nguyễn